26-29 листопада 2013 р. в м. Києві на базі Українського інституту науково-технічної і економічної інформації відбувся ІV Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства».

Організаторами Форуму виступили Асоціація «Інформатіо-Консорціум», Російська асоціація електронних бібліотек, Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національна наукова медична бібліотека України, Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Консорціум Eifl.net, ІММ “Фраксім”.

Форум орієнтований на керівників установ (бібліотек, інформаційних органів, університетів), спеціалістів з електронного інформаційного обслуговування, організації реферативно-бібліографічних та повнотекстових інформаційних систем (баз даних), представників наукових установ та спеціалізованих комерційних організацій, що пропонують такі продукти та послуги.

Основні питання Форуму: національні і міжнародні програми сприяння доступу до інформаційних ресурсів публічних, наукових, спеціальних та університетських бібліотек: проблеми та досягнення; створення і використання електронних ресурсів, наукометричних баз даних, електронних бібліотек, документальних архівів, систем електронної доставки документів; відкритий доступ до інформації: створення та розвиток інституційних репозитаріїв, журналів відкритого доступу; аналітичні інструменти оцінювання науки та освіти; моніторинг результативності наукових досліджень і розробок як основа прогнозування науково-технологічного розвитку; наукові видання як канал вільного обміну ресурсами знань в інноваційній системі; інтеграція науково-технологічної, інноваційної та промислової політики в умовах глобальних викликів для України; інформаційне забезпечення процесу трансферу інноваційних технологій ;

В роботі форуму взяв участь і виступив з доповіддю “Авторське право і інтелектуальна власність в Інтернеті” (за матеріалами соціологічних досліджень) завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбувся ІV Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства»