20-23 листопада 2012 року в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відбувся ІІІ Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства».

Організаторами Форуму виступили: Асоціація «Інформатіо-Консорціум», Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Українська бібліотечна асоціація
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національна наукова медична бібліотека України, Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
Консорціум Eifl.net , ІММ “Фраксім”.

Форум був орієнтований на керівників установ (бібліотек, інформаційних органів, університетів), спеціалістів з електронного інформаційного обслуговування, організації реферативно-бібліографічних та повнотекстових інформаційних систем (баз даних), представників наукових установ та спеціалізованих комерційних організацій, що пропонують такі продукти та послуги.

Основні питання, що обговорювались на Форумі: Національні і міжнародні програми сприяння доступу до інформаційних ресурсів публічних, наукових, спеціальних та університетських бібліотек: проблеми та досягнення; створення і використання електронних ресурсів, електронних бібліотек, документальних архівів, систем електронної доставки документів; технології створення і розповсюдження електронних журналів та електронних книг; відкритий доступ до інформації: створення та розвиток інституційних репозитаріїв, журналів відкритого доступу; Аналітичні інструменти оцінювання науки та освіти; моніторинг результативності наукових досліджень і розробок як основа прогнозування науково-технологічного розвитку; наукові видання як канал вільного обміну ресурсами знань в інноваційній системі; автоматизація процесів у бібліотеках та інформаційних центрах; інтеграція науково-технологічної, інноваційної та промислової політики в умовах глобальних викликів для України; розвиток новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, баз даних і баз знань; інформаційне забезпечення процесу трансферу інноваційних технологій.

В роботі форуму взяв участь і виступив на пленарному засіданні з доповіддю “Рівень прав і свобод в Інтернеті: стан і тенденції” завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НАПрН України канд.. екон. наук Г.О.Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбувся ІІІ Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства»