22 – 23 квітня 2015 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності. У журі та організаційному комітеті Олімпіади працювало 28 осіб – провідні науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України.

.

“>IMG_4547До участі в II-му етапі олімпіади допускалися переможці І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інтелектуальна власність» та переможці І-го етапу студентських олімпіад з дисципліни «Інтелектуальна власність».

Олімпіада проводилась у два тури: I-й – вирішення теоретичних завдань з права ІВ, маркетингу та комерціалізації об’єктів ІВ, управління ІВ та евристичними підходами при створенні об’єктів ІВ; ІІ-й тур мав суто практичний напрям. Учасники виконували тестові завдання за всіма напрямками, що пов’язані з економікою, менеджментом, маркетингом, правовою охороною та правовим захистом ІВ.

Переможцями зі спеціальності стали: Перше місце: Писарюк Аліна Костянтинівна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко. Друге місце: Кантемир Інеса Володимирівна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та Жук Тетяна Олександрівна, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Третє місце: Клочко Сергій Миколайович, Сумський Державний університет та Кравченко Ірина Ігорівна, Українська інженерно-педагогічна академія.

.

“>IMG_8633 .”>IMG_8625Переможцями з дисципліни стали: Перше місце: Шевченко Анастасія Сергіївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Друге місце: Єременко Павло Володимирович, ДВНЗ «Запорізький національний університет», Задорожня Юлія Віталіївна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова та Верещагіна Вікторія Володимирівна, Харківський національний університет внутрішніх справ. Третє місце: Яценко Катерина Олексіївна, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Волкова Юлія Володимирівна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського та Яцишин Христина Михайлівна, Львівський національний аграрний університет.

.

“>IMG_8624 .”>IMG_8575Довідка:

До участі в олімпіаді було зареєстровано 122 учасники з 32 університетів Харкова, Києва, Львова, Дніпропетровська, Сум, Полтави, Маріуполя, Черкас та інш. А саме були представлені: Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Сумський Державний університет, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Українська інженерно-педагогічна академія, Приазовський державний технічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Українська академія банківської справи НБУ, Університет економіки і права «КРОК», Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» у м. Київ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський національний аграрний університет, Запорізький національний університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Академія внутрішніх військ МВС України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет, Одеський Національний політехнічний університет, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Харківський національний університет міського господарства ім О.М. Бекетова, Харківський державний університет харчуванні та торгівлі, Донбаський державний педагогічний університет, Хмельницький національний університет, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Національний університет «Львівська політехніка», Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Джерело: НТУ “ХПІ”

image_pdfimage_print
Відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності