11 квітня 2014 року у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України відбулось засідання науково-практичного круглого столу «Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення» На цьому науковому заході були присутні представники провідних науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів України.

На круглому столі було обговорено такі питання:

1. Стабільність як смислоутворююча категорія правового порядку в сфері економіки.

2. Розробка сучасної концепції стабільності цивільного обороту: питання методології.

3. Механізм реалізації принципів добросовісності, розумності та справедливості у підприємницьких відносинах.

4. Шляхи подолання правової невизначеності у цивільному та господарському праві.

5. Удосконалення системи матеріально-правових та процесуальних гарантій прав та інтересів добросовісних учасників підприємницьких відносин.

В роботі круглого столу взяв участь і виступив з доповіддю «Глобальна стратегія щодо паралельного імпорту» завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбулось засідання науково-практичного круглого столу «Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення»