27 лютого 2015 р. у м. Харкові в приміщенні Національної академії правових наук України відбулися засідання президії та щорічні загальні збори Академії, на яких було розглянуто важливі питання її життєдіяльності – підбиття підсумків роботи в 2014 році, вирішення ряду організаційно-кадрових питань та окреслення основних завдань на 2015 рік.

О 10 годині пройшло засідання президії НАПрН України. Участь в засіданні прийняли президент Академії Тацій Василь Якович, перший віце-президент Петришин Олександр Віталійович, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України Тихий Володимир Павлович, головний вчений секретар Академії Прилипко Сергій Миколайович, члени президії Національної академії правових наук України, директори науково-дослідних інститутів НАПрН України, представники регіональних центрів. На засіданні розглянуто низку важливих питань з діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема заслухано звіт про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2014 році, звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2014 році, прийнято рішення про рекомендацію щодо висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки наукового видання «Правова доктрина України», заслухано звіт про стан виконання постанови Загальних зборів НАПрН України щодо підготовки видання «Велика українська юридична енциклопедія». Також вирішено ряд організаційних та кадрових питань та прийнято відповідні рішення президії Національної академії правових наук України.

Після засідання президії розпочали роботу загальні збори Національної академії правових наук України. Зі звітною доповіддю про діяльність Національної академії правових наук України у 2014 р. виступив президент НАПрН України Василь Якович Тацій.

«Акцентую увагу на основних завданнях, які стоять перед Академією на 2015 рік. Кожен науково-дослідний інститут академії має стати лідером у своїй галузі щодо здійснення фундаментальних наукових досліджень, розробки законопроектів, змін та доповнень до них, проведення їх наукової експертизи та подальшого супроводження, підготовки наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру. На сьогодні це не тільки питання наукової спроможності наших наукових установ та ефективності їх законопроектної роботи, а й – питання їх фінансового виживання», – зазначив у доповіді Василь Якович Тацій.

На загальних зборах було розглянуто та затверджено Звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2014 році.

Також прийнято наступні рішення загальних зборів Академії: переведено у іноземні члени НАПрН України дійсного члена (академіка) Скакун Ольгу Федорівну та члена-кореспондента Конопльова Вячеслава Вячеславовича; затверджено на посаді директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України дійсного члена (академіка) Крупчана Олександра Дмитровича; затверджено на посаді директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України члена-кореспондента Орлюк Олену Павлівну; затверджено на посаді директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України доктора юридичних наукАтаманову Юлію Євгенівну; обрано представником Національної академії правових наук України у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти академіка-секретаря відділення цивільно-правових наук, дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора Кузнєцову Наталію Семенівну.

Джерело: ЮРІНКОМ ІНТЕР

image_pdfimage_print
Відбулися загальні збори Національної академії правових наук України