22 березня 2012 року відбулися VІ щорічні читання з актуальних проблем права інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин,присвячені пам’яті професора Підопригори Опанаса Андроновича: «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА». Організатор – кафедра цивільного прав Київського національного університету ім. Тараса Шевченко.

Під час роботи заходу розглядалися актуальні питання права інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин, зокрема: право інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства, окремі аспекти поняття інформації, як особливого об’єкту права, світові тенденції діяльності в сфері інновацій та інтелектуальної власності: економіко-статистичний аналіз; доменне ім’я як засіб індивідуалізації, правова охорона баз даних за міжнародним та європейським законодавством, загальні засоби захисту прав на об’єкти промислової власності: питання галузевої визначеності; проблема цивільно-правового регулювання знань в постіндустріальному суспільстві, тощо.

Від НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ у роботі заходу взяли участь: Орлюк О.П., д.ю.н., професор, директор Інституту, Андрощук Г.О., к.е.н., Сімсон О.Е., к.ю.н., Крижна В.М., к.ю.н., Коваль І.Ф., к.ю.н., Бурлаков С.Ю., к.ю.н, Еннан Р.Є., к.ю.н, Мацкевич О.О., м.н.с.

image_pdfimage_print
Відбулися VІ щорічні читання присвячені пам’яті професора Підопригори Опанаса Андроновича