Відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та згідно з планом роботи 16 вересня 2015 року відбулись комітетські слухання з обговорення проектів законів України щодо наукової та науково-технічної діяльності (реєстр. №2244 а, реєстр. № 2244 а-1, реєстр. №2244 а-2, реєстр. № 2244 а-3).

Законопроекти пропонують різні моделі реформування сфер управління, фінансування та євроінтеграції української науки. Слухання відбулися у приміщенні Верховної Ради України по вулиці Банкова 6-8, другий поверх, конференц-зал. На слухання були запрошені керівники депутатських фракцій і груп, голови комітетів Верховної Ради, представники міністерств і відомств, обласних державних адміністрацій, національних академій наук, громадських наукових організацій, директори наукових установ, проректори з наукової роботи вищих навчальних закладів, науковці. За підсумками обговорення будуть прийняті відповідні рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

В роботі слухань взяли участь заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, докт. юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України Н. М. Мироненко, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбулися слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти з обговорення законопроектів про наукову і науково-технічну діяльність