16 грудня 2015 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання «Про реформу охорони здоров’я в Україні». Метою слухань є публічне обговорення проведення реформи вітчизняної системи охорони здоров’я, спрямованої на поліпшення медичного обслуговування населення, підвищення його якості та доступності.

У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я України, заінтересованих міністерств і відомств, регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, НАН України, НАМнН України, провідних наукових установ та вищих медичних навчальних закладів, медичних асоціацій, міжнародних організацій (ВООЗ, ЮНІСЕФ, USAID, ОБСЄ, Світового банку), профспілки працівників охорони здоров’я, громадських та волонтерських організацій.

Учасники парламентських слухань зазначили, що попри те, що здоров’я людини визначено Конституцію України найвищою соціальною цінністю, а статтею 49 Основного Закону встановлено низку важливих державних гарантій, спрямованих на забезпечення захисту та зміцнення здоров’я українських громадян, реальний стан системи охорони здоров’я в Україні протягом двох останніх десятиліть є незадовільним. Це підтверджують результати соціологічних опитувань, згідно з якими до 87% громадян України незадоволені роботою вітчизняної медичної галузі. За даними Європейського регіонального бюро ВООЗ, сучасний стан здоров’я населення України характеризується високими показниками захворюваності та смертності, низьким рівнем тривалості життя, відсутністю можливості отримувати належну медичну допомогу. Середня тривалість життя в Україні на 5 років нижча, ніж у Європейському регіоні, і на 9 років нижча, ніж у країнах ЄС. Порівняно з країнами Європи, смертність населення в Україні практично вдвічі вища. При цьому смертність від серцево-судинних захворювань є однією з найвищих у світі та становить 67,3% у структурі загальної смертності, а смертність від онкологічних захворювань – 13,3%. За станом здоров’я громадян Україна посідає одне з найнижчих рейтингових місць в Європейському регіоні. Нині від 12 до 14 млн. українців хворіють на серцево-судинні хвороби, понад 1 млн. страждають від онкологічних захворювань. Україна залишається лідером за рівнями захворюваності на ВІЛ-інфекцію та продовжує займати чільне місце у Європі за темпами поширення туберкульозу. Стрімко зростає й захворюваність на вірусні гепатити В і С. Вітчизняна медична галузь стикнулася з новими викликами, пов‘язаними з проведенням бойових дій на сході країни, коли кількість осіб, які потребують медичної допомоги та реабілітації, за невеликий проміжок часу зросла у рази.

Учасники слухань визнали, що вітчизняна система охорони здоров’я потребує суттєвих перетворень для забезпечення її належного функціонування. Зволікання з прийняттям стратегічно важливих рішень для охорони здоров’я призвели до того, що нині галузь охорони здоров’я перебуває у критичному стані та не може належно виконувати покладені на неї функції.

Як зазначила Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я професор Ольга Богомолець «Сьогодні вищий орган законодавчої влади країни має почути думку фахівців у сфері охорони здоров’я та громадськості щодо подальших кроків проведення в Україні реформування галузі охорони здоров’я та наближення її до європейських стандартів». На її думку, парламентські слухання стануть відправною точкою для визначення основних шляхів та втілення у життя принципово нових підходів до реформування системи охорони здоров’я в Україні, що будуть відображені у напрацьованих за результатами парламентських слухань Рекомендаціях.

В роботі слухань взяв участь позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук. Від НДІ інтелектуальної власності НАПрН України запропоновано доповнити констатуючу частину проекту Рекомендацій аналітичною інформацією щодо недосконалості законодавчої бази у сфері обігу лікарських засобів (ЛЗ), що призводить до: стримування розробки та впровадження у виробництво генеричних ЛЗ, створення нерівних умов допуску на ринок ЛЗ вітчизняного та імпортного виробництва, зниження ефективності заходів з протидії виробництву та обігу фальсифікованих ЛЗ, порушення прав інтелектуальної власності у сфері обігу ЛЗ та надано конкретні пропозиції щодо забезпечення Комітетами Верховної Ради України з питань охорони здоров’я і з питань науки і освіти :внесення відповідних змін до нормативно – правової бази

image_pdfimage_print
Відбулися парламентські слухання “Про реформу охорони здоров’я в Україні”