Стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави – питання дискусії парламентських слухань.

2 липня 2014 року в залі засідань Верховної Ради України відбулися парламентські слухання «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави». Ініціатором їх проведення виступив Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Слухання мали на меті визначити які сьогодні пріоритети розвитку наукової галузі й стали дискусійним майданчиком для обговоренням та напрацюванням пропозицій до проекту нового закону про науку, підготовленого при Комітеті.

Участі у роботі слухань взяли народні депутати України, керівники Уряду, представники Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони, національних академій наук, керівників і представників місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі науки, працівників наукових установ, вищих навчальних закладів, наукових кіл і громадських організацій, загалом понад 500 учасників.

Голова профільного комітету Лілія Гриневич у виступі, зокрема підкреслила, що наступною реформою після вищої освіти повинна стати реформа науки.

Обговорюючи законопроект про науку та науково-технічну діяльність, вона поінформувала, що створення документу були залучені представники різних груп. У результаті попередніх обговорень, спочатку було отримано концепцію законодавчих змін, а потім і сам законопроект.

Лілія Гриневич зазначила, що законопроектом заплановано конкретні заходи щодо розвитку університетської науки. Так, держава надасть університетам правові гарантії для здійснення наукових досліджень у вищих навчальних закладах. А наукові установи отримають право акумулювати зароблені кошти на банківських рахунках поза державним казначейством.

У законопроекті усувається ґрунт для «фінансової дискримінації» галузевої науки. Університетам, які здійснюють дослідження, буде надано базове бюджетне фінансування. Також створюються передумови для запровадження грантової системи для прикладних досліджень. Важливо й те, що документом передбачено й соціальний захист українських вчених, які наразі справді потребують підтримки та гідного статусу у суспільстві.

«Наука забезпечить конкурентоспроможність України в європейській спільноті і надасть технології, які забезпечать інноваційний розвиток економіки. Сьогоднішня наука – це завтрашня технологія. Вкладення в науку сьогодні – це багатократні повернення прибутку від інноваційних продуктів, збільшеної продуктивності праці завтра», – наголосила народний депутат.

Широка зацікавленість до тематики слухань вилилася у конструктивну дискусію виступаючих у залі Парламенту. Науковці й експерти наголошували, що вітчизняна наука ще має потенціал для вирішення складних і необхідних суспільству завдань у сфері оборони, медицини, біотехнологій та екосистем. Проте сьогодні система державного управління науково-технічною сферою є неефективною, адже фактично залишена без належної уваги та фінансової підтримки держави і бракує коштів для підтримки та розвитку сучасної науки.

Учасники парламентських слухань підкреслили, що від змістовного й критичного обговорення актуальних питань наукової сфери потрібні конкретні напрацювання та пропозиції, які будуть подано на затвердження до Верховної Ради України, і ляжуть в основу нової законодавчої бази.

В роботі парламентських слухань взяли участь директор НДІ інтелектуальної власності, доктор юрид. наук, професор, член-кор. НАПрН України О.П.Орлюк, завідувач економіко-правового відділу, доктор екон. наук, професор О.Б. Бутнік -Сіверський, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбулися парламентські слухання «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави»