20-22 квітня 2016 року в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві відбулася XVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності».

Організаторами конференції виступили Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна служба інтелектуальної власності України, Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія», Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

В роботі конференції взяли участь представники міністерств і відомств, науковці, патентні повірені, професорсько-викладацький склад університету, студенти. На пленарному засіданні виступили з доповідями «Авторське право та економічний розвиток: аналіз впливу» – Андрощук Г.О., канд. екон. наук, доцент, професор Інституту інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія», завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, «Методологічний аспект: від загальної економіки до економіки інтелектуальної власності» – Бутнік – Сіверський О.Б., д.е.н., проф., професор кафедри інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

image_pdfimage_print
Відбулася XVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності»