17-18 листопада 2015 року на базі Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві відбулася VII Міжнародна науково – практична конференція «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки».

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Державна служба інтелектуальної власності України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, Центр наукових інновацій Національної академії наук Азербайджанської Республіки, Громадська організація асоціація «Інформатіо – консорціум».

До участі у конференції були запрошені науковці, науково-педагогічні працівники, юристи, фахівці сфери інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності, представники бізнесу, студенти, а також усі, хто цікавиться питаннями розбудови інноваційної економіки в Україні.

В роботі конференції взяли участь і виступили перед учасниками Голова Державної служби інтелектуальної власності України, д-р екон. наук А.Г. Жарінова, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юрид. наук, професор, член-кор. НАПрН України О.П. Орлюк.

Під час роботи конференції учасники обмінялися досвідом наукових розробок і практичного вирішення проблем, пов’язаних з: законодавчим забезпеченням наукової та науково-технічної діяльності, управлінням інтелектуальним капіталом в умовах економіки знань, трансфером технологій, комерціалізацією результатів наукової та науково-технічної діяльності; підготовки кадрів для державної системи правової охорони інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності; становлення та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва.

В роботі конференції взяли участь і виступили на пленарному засіданні з доповіддю «Відкриті інновації, як модель управління: аспекти інтелектуальної власності» завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук, доповіддю «Логіститчні можливості в економіці інтелектуальної власності» провідний науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, д-р екон. наук, професор О.Б. Бутнік-Сіверський.

image_pdfimage_print
Відбулася VII Міжнародна науково – практична конференція «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки»