11-13 листопада 2014 р. в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція “Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки”

Конференція організована Міністерством освіти і науки України, Національним університетом «Одеська юридична академія», Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

В роботі конференції взяв участь і виступли з доповіддями:

“Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку оборонно-промислового комплексу України:проблемні питання” завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук

«Проблеми тіньової економіки в сфері інтелектуальної власності» – завідувач економіко-правового відділу, д-р екон. наук, професор О.Б. Бутнік-Сіверський

image_pdfimage_print
Відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція “Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки”