Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку»

15-16 листопада 2012 року на базі Національної академії правових наук України відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку», яку відкрив вітальним словом президент академії, професор, академік Василь Якович Тацій.

У роботі конференції прийняли участь відомі правознавці, представники Державної служби інтелектуальної власності України (Дмитришин B.C.), Харківської обласної державної адміністрації (Моченков A.B. та ін.), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Пінчук М.Г.), співробітники наукових установ і навчальних закладів України та Росії, судді та працівники прокуратури.

Делегацію НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ на конференції очолила директор інституту, професор, член-кореспондент академії Орлюк О.П., яка виступила з доповіддю «Про стан правового та наукового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні». З доповідями також виступили заступник директора інституту з наукової роботи, член-кореспондент НАПрНУ Мироненко Н.М., заступник директора інституту з експертної роботи, к.ю.н. Дорошенко О.Ф., завідувачі підрозділів та наукові співробітники інституту. Доповіді співробітників інституту викликали жвавий інтерес учасників конференції та викликали тривалі зацікавлені обговорення.

Конференція пройшла на високому науковому рівні та, безумовно, відіграла значну роль у обміні науковими та практичними досягненнями у галузі законодавчого забезпечення та правозастосовної практики, спрямованих на розвиток інститут інтелектуальної власності та забезпечення ефективного інноваційного розвитку в Україні.