27 квітня 2017 р. за участю відомих українських учених, молодих учених, аспірантів та здобувачів наукового ступеня відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів”. На конференцію були подані тези доповідей з актуальних питань правової охорони та юрисдикційної форми захисту прав, свобод та інтересів. 

Програма конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ОРЛЮК Олена Павлівна, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

МИРОНЕНКО Наталія Михайлівна, заступник директора Науково- дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з наукової роботи

ДОРОШЕНКО Олександр Федорович, заступник директора Науково- дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з експертної роботи

КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна, завідувач відділу промислової власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

ПЕТРЕНКО Сергій Анатолійович, керівник центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

ПРОХОРОВ-ЛУКІН Григорій Вікторович, завідувач відділу узагальнення експертної та судової практики Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

ШТЕФАН Анна Сергіївна, завідувач відділу авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

Автори доповідей

Андрейчук Любомир Вікторович
здобувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка
Комерційне найменування: зміст прав інтелектуальної власності

Афян Артем Артурович
здобувач НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Порівняльно-правова характеристика географічних зазначень і торговельних марок

Дюкарєва Катерина Юріївна
здобувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка
Підстави виникнення прав співавторів творів науки

Зеров Костянтин Олександрович
молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, аспірант кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судових рішень щодо цих порушень як спосіб захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет

Коваль Ірина Федорівна
завідувач кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса
доктор юридичних наук, доцент
Правовий режим майнових прав інтелектуальної власності, набутих за час перебування у шлюбі

Мудрицька Катерина Олексіївна
аспірант кафедри інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»
Проблема захисту цивільних прав та інтересів сторін при наданні інтернет-послуг

Петренко Ірина Іванівна
завідувач сектора авторського права відділу авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України
Державна реєстрація як засіб попередження порушення авторських прав на твір

Попіль Віктор Іванович
доцент кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету
кандидат юридичних наук, доцент
Право на гендерну рівність: стан та охорона в Україні

Тарасенко Леонід Леонідович
доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка кандидат юридичних наук
Веб-сторінка: правова природа та проблеми доказування

Троцька Валентина Миколаївна
завідувач сектора суміжних прав відділу авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України
Судова практика захисту авторського права у випадках незначного обсягу порушення

Федорова Надія Вікторівна
молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України
Загальна сутність телевізійного формату

Шабалін Андрій Валерійович
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України кандидат юридичних наук
Досудове врегулювання спорів (медіація) у сфері інтелектуальної власності: теоретичні та практичні питання

Штефан Анна Сергіївна
завідувач відділу авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України кандидат юридичних наук
Добросовісність у цивільному процесі

Яворська Олександра Степанівна
завідувач кафедрою інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка доктор юридичних наук, професор
Використання об’єктів авторського та (або) суміжних прав на підставі вільних публічних ліцензій

Випуск збірника тез доповідей конференції очікується до 16 червня 2017 року.

image_pdfimage_print
Відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція