7 грудня 2012 року в Міжнародному інституті менеджменту (м. Київ) відбулася II Всеукраїнська конференція учасників доменної індустрії UAdom. Конференція UAdom була присвячена 20-річчю домену.UA.

Мета заходу – визначення перспектив і тенденцій розвитку доменного ринку. У конференції брали участь реєстратори доменних імен, адміністратори публічних доменів, представники найбільших українських Інтернет – проектів, юридичних фірм, творці контенту, телекомунікаційні оператори та провайдери, а також учасники Інтернет – ринку України та зарубіжних країн – Азербайджану, Білорусі, Киргизстану.

У роботі конференції взяли участь завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук Г. Андрощук та завідувач Центру експертних досліджень, канд. юрид. наук С. Петренко.

Серед основних тем, обговорюваних на конференції UAdom були: сучасний стан міжнародного доменного ринку; правова тематика, в тому числі досудове розв’язання доменних спорів; питання безпеки в Інтернет; використання нових Інтернет – технологій; особливості вторинного ринку доменів; маркетинг, реклама та навчальні кампанії в доменному секторі.

На засіданні круглого столу “Єдина політика розгляду спорів стосовно доменних імен (UDRP) в Україні”, проведеного юридичною секцією конференції, виступив завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України к.е.н. Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбулася II Всеукраїнська конференція учасників доменної індустрії UAdom