20 жовтня 2017 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці». Конференція проходила у форматі відео-обговорення, у приміщенні Національної академії правових наук України (м. Харків, вул. Пушкінська, 70, конференц-зал, ІІ поверх), Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського (м. Київ) та у приміщенні НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ, вул. Раєвського 23-а).

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку, Національної академії правових наук України. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака, Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ імені Ігоря Сікорського.

Дискусійні напрями конференції:

1) Питання функціонування суб’єктів інноваційної системи (стартапів, наукових, технологічних парків та інших)
2) Проблеми трансферу технологій у сфері діяльності ВНЗ та шляхи їх вирішення. Забезпечення діяльності ВНЗ у сфері комерціалізації результатів науково-технічної діяльності.
3) Правове забезпечення електронного бізнесу як складової інформаційного суспільства.
4) Проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності та правового регулювання режиму інноваційної діяльності в умовах постіндустріального суспільства.
5) Інформаційна технологія (ІТ) як окрема правова категорія. Сучасний стан правових засобів регулювання ІТ.

За матеріалами конференції буде видано електронний збірник матеріалів науково-практичної конференції із присвоєнням  е-ISBN, який буде розміщено на сайтах організаторів та бібліотек.

В роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції взяв участь і виступив з доповіддю «Національна інноваційна система: аспекти інтелектуальної власності» головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук,  доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці»