22 травня 2014 року в м. Києві на базі Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин України”В роботі конференції взяв участь і виступив з доповіддю «Інститут інтелектуальної власності у формуванні національної інноваційної системи» завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України канд.. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук

image_pdfimage_print
Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин України”