19 вересня 2014 року НДІ інтелектуальної власності НАПрН України спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «ПДТУ», Інститутом інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві, за підтримки Державної служби інтелектуальної власності України та за інформаційної підтримки Асоціації адвокатів України, провели ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, яка була присвячена 180-річчю КНУ ім. Т. Шевченка та Всеукраїнському святу Дню винахідника та раціоналізатора.

Конференція відбулась в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Голова організаційного комітету завідувач кафедрою інтелектуальної власності КНУ ім. Т. Шевченка д.ю.н., професор Орлюк О.П. розпочала захід та проінформувала присутніх про те, що на конференцію прибули студенти, аспіранти та молоді вчені з 14 вищих навчальних закладів та восьми організацій України. На конференцію надіслали 45 доповідей 78 молодих науковців. Всього були присутні 122 учасника.

Урочисто відкрив конференцію проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Т.Шевченка Бугров В.А., який привітав учасників заходу та побажав плідної роботи та натхнення в майбутній науковій праці. Володимир Анатолійович розповів про досягнення Університету, його місце в системі вищої освіти України та міжнародні рейтинги, з якими він підійшов до свого 180-річчя.

Молодих науковців від імені Державної служби інтелектуальної власності України привітала Шатова І.О., заступник начальника управління – начальник відділу промислової власності, Чернобай О.В., Президент асоціації адвокатів України та Боровик П.А., патентний повірений України.

Перед молодими науковцями виступив з доповіддю Капіца Ю.М., директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. Він охарактеризував сучасні підходи України до гармонізації національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського союзу. На проблемах управління інтелектуальною власністю на сучасному етапі розвитку країни зупинився Цибульов П.М. професор Інституту інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві. Він навів приклади успішної такої роботи в європейських країнах та США. Актуальним питанням комерціалізації інтелектуальної власності присвятив свою доповідь Бутнік-Сіверський О.Б., завідувач економіко-правовим відділом НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, який обґрунтував місце та роль інтелектуального капіталу в умовах глобалізації економічних процесів. В доповіді Андрощука Г.О., завідувача лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технології НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, радника комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України були поставлені питання про місце та значення комерційної таємниці і захисту від недобросовісної конкуренції.

На засіданні секції студенти обмінялися своїми науковими досягненнями, висловили пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства.

Під час роботи наукової секції обговорювалась низка питань з охорони, захисту об’єктів інтелектуальної власності, їх використання в різних сферах людської життєдіяльності, нормативно-правового регулювання оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності в Україні, використання інтелектуальної власності в інноваційному розвитку нашої держави та в умовах глобалізації.

Особливу зацікавленість у присутніх викликали доповіді на тему: гармонізації національного законодавства України в сфері інтелектуальної власності із міжнародними нормами; розробки практичних напрямків підвищення ефективності використання об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах України, а також стосовно суб’єктного складу правовідносин щодо розміщення реклами в мережі Інтернет.

Доповіді супроводжувались жвавими дискусіями та обговореннями.

Після конференції учасники відвідали музей історії Університету, де екскурсію провів директор музею доктор історичних наук, професор Патролюк І.К.

На завершення молоді вчені разом з волонтерами Університету взяли участь у екскурсії історичними місцями Києва.

image_pdfimage_print
Відбулась всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу»