Падучак Б.М., к.ю.н., завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України взяв участь у VII міжнародній науково-практичні конференції «Сучасні парадигми юридичної компаративістики в аспекті розвитку національних правових систем», яка відбулася 5-6 жовтня 2012 року на базі Київського університету права Національної академії наук України.

Це щорічний науковий захід, головним організатором якого є Асоціація юристів Росії та Асоціація юридичних вузів (Російська Федерація). Кожного року вищезазначена конференція відбувається у різних державах та за участю провідних наукових і освітніх установ приймаючої сторони. Цьогорічна конференція відбулась в Україні, а співорганізаторами виступили Ростовський інститут народного господарства (РІНГ, м. Ростов-на-Дону, Росія) та лідер вищої юридичної освіти в Україні Київський університет права НАН України (КУП НАНУ).

Участь у науково-практичній конференції взяли провідні вітчизняні і російські науковці у сфері юриспруденції, керівники та представники 17 вищих навчальних закладів Російської Федерації, а почесними гостями заходу були представники органів державної влади України, заінтересованих установ і відомств, громадських організацій. Слова вітання та побажання плідної роботи учасникам конференції передали Голова Союзу юристів України, заслужений юрист України Валерій Євдокимов та президент НАН України, академік, Герой України Борис Патон.

З вітальними словами до учасників конференції звернулись ректор КУП НАНУ, заслужений юрист України, професор Юрій Бошицький та голова Асоціації юристів Росії, заступник голови Державної Думи II і IV скликання, ректор Російського державного торговельно-економічного університету Сергій Бабурін.

Провідні вчені у своїх виступах наголосили на актуальності зазначеного заходу для розбудови правових систем обох держав, звернувши увагу на те, що формування правової держави є надзвичайно складним процесом, який у юридичному аспектів безпосередньо пов’язаний із затвердженням у законодавчому полі організації і діяльності усіх суб’єктів права відповідних принципів: пріоритету права та свобод людини і громадянина, верховенства права, розподілу влади, взаємної відповідальності держави і громадян. Крім того, з розвитком і появою нових суспільних відносин виникає потреба у створенні нових правових норм, уникнення «білих плям» та протиріч у вже існуючій правовій системі. Адже вона не є нерухомим і незмінним сформованим утворенням, а має динамічний розвиток, притаманний кожній державі з урахуванням стратегічних напрямків зовнішньої політики і пріоритетів розвитку внутрішньої політики.

Саме тому науковий внесок, зроблений провідними українськими і російськими вченими в рамках VII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні парадигми юридичної компаративістики в аспекті розвитку національних правових систем» є надзвичайно важливим для подальшого формування правових держав. Водночас, зазначений захід явився прикладом добросусідських відносин України і Росії, а також підтвердженням того, що наука не має кордонів, а наукова думка і фундаментальні дослідження у сфері права є підґрунтям для політичних рішень сучасних держав світу і запорукою їх ефективного діалогу.

image_pdfimage_print
Відбулась VII міжнародна науково-практична конференція «Сучасні парадигми юридичної компаративістики в аспекті розвитку національних правових систем»