12 листопада 2013 року на базі Інституту інтелектуальної власності Національного університету “Одеська юридична академія” в м. Києві відбулась V Міжнародна науково-практична конференція “Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки”

Конференція була організована Міністерством освіти і науки України, Державною службою інтелектуальної власності, Державним агентством з питань науки, інновацій і інформатизації, Центром наукових інновацій НАН Азербайджану, Самарським інститутом Російського торговельно-економічного університету, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України, Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Хмельницьким центром науки, інновацій, інформатизації.

В роботі конференції взяли участь і виступили з доповідями:

Роль інтелектуальної власності у процесі розробки стратегії публічно-приватного партнерства в інноваційній сферіОрлюк О.П.директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, док. юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

“Методичні аспекти комерціалізації прав інтелектуальної власності в господарській діяльності”Бутнік – Сіверський О.Б.- завідувач економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, док. екон. наук, професор, член-кореспондент АТН України;

“Винахідницька активність в Україні: економіко-статистичний аналіз” – Андрощук Г.О. – завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент.

Під час роботи Конференції учасники обмінялися досвідом наукових розробок і практичного вирішення проблем, пов’язаних з інтелектуальною власністю, зокрема з обранням інноваційної моделі розвитку економіки, обговорили сучасну економічну ситуацію у своїх країнах та необхідність сприяння розвитку національних інноваційних систем у таких важливих напрямах: забезпечення комплексності та системності в розгляді правових, економічних і організаційних питань використання інтелектуальної власності в інноваційному розвитку; поєднання наукових і практичних аспектів взаємодії інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності; забезпечення регіональної й міжнародної спрямованості висвітлення проблем інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.

За підсумками обговорення доповідей і виступів учасники Конференції прийняли низку спільних рішень. Вирішено провести VI Міжнародну науково-практичну конференцію в м. Харків на базі Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

image_pdfimage_print
Відбулась V Міжнародна науково-практична конференція “Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки”