22 травня 2012 року в Харкові на базі Національної академії правових наук України відбулась науково-практична конференція «Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок».

Конференція була організована Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України і присвячена актуальним проблемам переходу до інноваційної моделі економічного розвитку України. До участі в конференції були запрошені вчені, аспіранти, здобувачі, докторанти, інші науковці та практичні фахівці в галузі права та економіки.

В роботі конференції взяли участь і виступили з доповідями:

«Основні напрямки вдосконалення правового регулювання наукової та науково-технічної діяльності» – Мироненко Наталія Михайлівна – доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України,

«Індустрія програмного забезпечення в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку» – Андрощук Геннадій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач лабораторією правового забезпечення розвитку науки і технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України.

image_pdfimage_print
Відбулась науково-практична конференція «Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок»