20 травня 2015 року в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України (м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 28, буд. 63/69) відбулась науково-практична конференція “Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України”. Організаторами конференції виступили Міністерство оборони України та Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Мета конференції – розгляд актуальних питань правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються у Міністерстві оборони України, зокрема під час розроблення озброєння та військової техніки, їх обліку та оцінки, використання, а також захисту прав інтелектуальної власності в разі їх порушення.

В роботі конференції взяли участь співробітники НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, які виступили з доповідями: “Стимулювання винахідницької творчості в умовах бюджетного фінансування”– завідувач економіко-правового відділу, д-р екон. наук, професор О.Б. Бутнік-Сіверський, “Захист результатів інтелектуальної діяльності в оборонно – промисловому комплексі України: стан та проблеми” – завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН Україні, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук, “Правовий режим службових об’єктів ІВ, створених під час виконання державного оборонного замовлення: проблемні питання та шляхи їх вирішення”– завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності, канд. юрид. наук Б.М. Падучак.

image_pdfimage_print
Відбулась науково-практична конференція “Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України”