26 березня 2015 р. в Національному технічному університеті України «КПІ» відбулась науково-практична конференція «Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації». Спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України засновниками були Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України.

Від НТУУ «КПІ» конференцію привітав декан факультету соціології і права Мельниченко А.А., який відмітив актуальність піднятих проблем для обговорення та творчий потенціал залучених до участі в конференції науковців.

Проблеми інформаційних відносин в сучасному світі окреслив в своєму привітанні директор НДІ інформатики і права НАПрНУ Пилипчук В.Г. Він звернув увагу присутніх на необхідність вирішення їх спільно з проблемами охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Директор НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ Орлюк О.П. в своєму привітанні висвітлила головні правові проблеми в сфері інтелектуальної власності сучасної України. Вона звернула увагу присутніх на проблеми в сфері освіти щодо скасування МОН України курсу основ інтелектуальної власності для студентів вищих навчальних закладів та загроза яка виникла для існування взагалі спеціальності «Інтелектуальна власність». Вона відмітила, що підготовка фахівців у цій сфері є головним чинником для реалізації у майбутньому проблем які поставлені для обговорення на конференції.

Конференція проходила у форматі 2-х сесій.

На першій сесії присвяченій питанню правового регулювання інформаційних відносин в доповідях були підняті проблеми правового регулювання інформаційних технологій, протидіям недобросовісному використанню доменних імен, захисту персональних даних. Тролінгу як елементу інформаційної війни присвятив свою доповідь завідувач кафедри ІППІВ ФСП НТУУ «КПІ» Петряєв С.Ю.

Особливу увагу викликали доповіді голови правління Ліги протидії кібертероризму та інформаційним війнам Ю.І. Когута та головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень М.А. Ожевана.

Друга сесія була присвячена охороні та захисту інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві та мережі Інтернет. Доповідь головного наукового співробітника НДІ ІВ НАПрНУ Андрощука Г.О. була присвячена стану та перспективам регулювання відносин в сфері інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Зацікавлення у присутніх викликали доповіді А.Б. Бутнік-Сіверського щодо проблем «тінізації» та корупції в сфері інтелектуальної власності та Б.М. Падучак по проблемі трансферу технологій.

Красноступ Г.М. заступник директора департаменту Державного комітету телебачення та радіомовлення України в своїй доповіді розповіла про захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та легалізації Інтернет-ресурсів, що транслюють телевізійний контент. На питанні комерціалізації прав інтелектуальної власності та місці України у глобальному економічному просторі зупинився професор кафедри міжнародної економіки ФММ НТУУ «КПІ» Войтко С.В.

Учасники конференції заслухали доповіді про патентний тролінг, обмеження авторських прав та зловживання правами інтелектуальної власності.

На закінчення головуючі А.А. Мельниченко, О.П. Орлюк та В.Г. Пилипчук подякували присутнім за плідну працю та своєчасно підняті для обговорення актуальні проблеми.

Редакційна комісія НДІ інтелектуальної власності планує у квітні 2015 року розмістити на своєму сайті електронний збірник доповідей заслуханих на другій сесії «Охорона та захист прав інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві та мережі Інтернет».

image_pdfimage_print
Відбулась науково-практична конференція «Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації»