16 вересня 2016 року в Києві, напередодні Дня винахідника і раціоналізатора, в Державній науково-технічній бібліотеці України відбулась конференція «Роль та місце винахідництва в інноваційному розвитку України». Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, Українська Академія наук, Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України). Захід відбувся за сприяння науково-популярного журналу «Винахідник і раціоналізатор» та науково-практичного журналу «Інтелектуальна власність в Україні».Метою конференції є активізація винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Україні, сприяння інтеграції національного винахідницького руху в міжнародний науково-технічний простір. Експозиція виставки, розгорнутої у фойє ДНТБ України, продемонструвала галерею винахідників України, нові розробки індивідуальних винахідників і раціоналізаторів, творчих колективів вищої школи, національної та галузевих академій наук, збройних сил України, молоді, нові науково-практичні та навчальні видання, присвячені науково-технічній, винахідницькій та раціоналізаторській діяльності.

Організаторам та учасникам конференції надійшло привітання від першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О.В. Співаковського. З вступним словом на відкритті конференції виступив заступник Міністра освіти і науки України М.В. Стріха. З доповідями на конференції виступили: заступник начальника з питань розвитку та випробувань Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, генерал-майор А.П. Колєнніков «Про досягнення військових винахідників»; директор УкрІНТЕІ В.П. Чеботарьов «Концепція розвитку науково-освітнього інноваційного комплексу «Дім науки»; доктор технічних наук, заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Президент Української Академії наук О.Ф. Оніпко «Про необхідність заснування Національної асоціації винахідників та науковців України»; завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд..екон. наук, доцент Г.О. Андрощук «Стан винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Україні (економіко-статистичний аналіз)»;міжнародний майстер TRIZ, професор О.Ф. Нарбут «Міжнародний досвід впровадження TRIZ: українські реалії»; заступник проректора НТУУ «КПІ» В.А. Барбаш «Винахідницька діяльність молоді НТУУ «КПІ».

На конференції було відзначено переможців конкурсу науково-популярного журналу «Винахідник і раціоналізатор» на кращий винахід. Учасники конференції підтримали ініціативу щодо створення Асоціації винахідників і науковців, що має на меті об’єднати зусилля та активізувати роботу в сфері науково-технічної та винахідницької діяльності та сприятиме інтеграції національного винахідницького руху в міжнародний науково-технічний простір.

image_pdfimage_print
Відбулась конференція «Роль та місце винахідництва в інноваційному розвитку України»