27 вересня 2017 року в рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулась конференція «Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення».

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, Науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка».

В роботі конференції взяли участь державні службовці центральних і місцевих органів виконавчої влади, вчені та викладачі, студенти, спеціалісти, до сфери інтересів яких належать питання академічного підприємництва та впровадження інновацій,   

На пленарному засіданні конференції виступив з доповіддю «Національна інноваційна система України: стримуючі фактори» головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук,  доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Відбулась конференція «Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення»