21 грудня 2017 року в Київському університеті права НАН України відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі». Співорганізатором конференції виступила Всесвітня організація інтелектуальної власності (м. Женева, Швейцарія).

В роботі  конференції взяли участь представники: Всесвітньої організації інтелектуальної власності, НАН України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», провідні науковці, представники судових органів, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів України.

Обрана тематика міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі» стала майданчиком для обміну думками із зазначеної проблематики.   На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили: «Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні та університетська освіта» – ректор Київського університету права НАН України, професор Ю.Л.  Бошицький;  «Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо розробки політики у сфері інтелектуальної власності у навчальних закладах» заступник керівника програм Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою ВОІВ О. Шевченко; «Реформа сфери інтелектуальної власності як один із пріоритетів діяльності Уряду України» – заступник директора Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  Б.М. Падучак;  «Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності: роль експертів і консультантів» – головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент    Г.О. Андрощук; «Інтелектуальна власність в контексті четвертої промислової революції» – професор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», д.т.н. П.МЦибульов.   

На секційних засіданнях у своїх наукових доповідях учасники конференції обмінялись думками з питань нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності та інноваційної діяльності на національному та міжнародному рівні;  вдосконалення регулювання відносин інтелектуальної власності; проблем інтелектуальної власності як інструменту розвитку економіки: проблеми та шляхи їх вирішення; проблемними питаннями авторського права, сучасними тенденціями розвитку права інтелектуальної власності тощо.

image_pdfimage_print
Відбулась ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі»