26 травня 2016 року в. м. Житомирі відбулась ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи”.

Організаторами інтернет – конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра економічної теорії, макро– і мікроекономіки, кафедра підприємництва), Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Житомирський національний агроекологічний університет (кафедра економічної теорії та інтелектуальної власності).

В роботі конференції взяли участь науковці, професорсько-викладацький склад університетів, аспіранти, патентні повірені, студенти.

На пленарному засіданні виступили співробітники НДІ інтелектуальної власності НАПрН України з доповідями “Майнові права інтелектуальної власності на технологію: теоретичний аспект” – Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., проф., профессор, “Національна інноваційна система: оптимізація співвідношення інтелектуальної власності, інновацій та економічного розвитку” – Андрощук Г.О., канд. екон. наук, доцент, “Бухгалтерський облік операцій з нематеріальними активами та складання фінансової звітності у бюджетних установах” – Борко Ю.Л. канд. екон. наук.

image_pdfimage_print
Відбулась ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи”