29–30 квітня 2014 р. в м. Києві на базі Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» відбулась ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні». Конференція організована Міністерством освіти і науки України, Державною службою інтелектуальної власності України, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

В роботі конференції взяв участь і виступив з доповіддю «Підготовка спеціалістів у сфері інтелектуальної власності: аналіз тенденцій» завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук

image_pdfimage_print
Відбулась ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні»