Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас взятии участь у круглому столі «Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні», який відбудеться 29 січня 2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 69.

Початок роботи – о 10-00.

Для участі в науковому заході запрошуються вчені, співробітники судових органів, органів виконавчої влади, адвокати, викладачі, аспіранти та уcі, кому цікавий даний захід.

Напрямки роботи круглого столу:

юрисдикція та підсудність справ, що виникають із спірних правовідносин інтелектуальної власності;

визначення процесуального статусу суб‘єктів спірних правовідносин інтелектуальної власності;

досвід країн Європейського Союзу з питань судового захисту прав інтелектуальної власності

шляхи удосконалення національного законодавства щодо підвищення ефективності охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Програма круглого столу.

Робочі мови круглого столу: українська та російська.

Для участі у конференції необхідно до 25 січня 2016 року подати одночасно: iiv29_01_16_conf@i.ua

Заявку на участь;

Матеріали доповідей (тез, статей);

Відгук наукового керівника (для студентів та аспірантів).

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі круглого столу

ВИМОГИ

щодо оформлення матеріалів, які надсилаються для публікації

При підготовці матеріалів для публікації редакційна колегія просить авторів дотримуватися наступних вимог:

1. Тексти публікацій українською або російською мовами оформляються в текстовому редакторі Microsoft Word.

Тексти публікацій, обсягом: тези до 5 сторінок, статті до 12 сторінок, приймаються у відредагованому вигляді на електрону адресу iiv29_01_16_conf@i.ua у форматі (Word) шрифтом Times New Roman: кегль (висота літер) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; абзацний відступ – 12.5мм.

2. Тексти публікацій на сторінці розміщуються у такому порядку:

– у верхньому правому куті – ініціали та прізвище автора (співавторів), посади за місцем роботи, науковий ступінь, вчене звання, місто:

– посередині – назва публікації (великими літерами);

3. Посилання в тексті на сторінку і назву джерела подаються тільки у квадратних дужка, де спочатку вказується номер джерела, потім через кому – номер сторінки, наприклад [1, 15]. Список джерел, на які робляться посилання оформлюється в кінці тексту з наскрізною порядковою нумерацією (1,2,3…..) піл назвою «Література» із зазначенням загальної кількості сторінок в кожному джерелі. Сторінки тексту не нумеруються.

4. На електрону адресу в одному листі окремими файлами надсилаються матеріали для публікації та заявка. Наприклад: Тези_Петренко; Заявка_Петренко.

image_pdfimage_print
Відбудеться круглий стіл «Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні»