13 березня 2013 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти провів слухання з питання: «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності». У слуханнях взяли участь більш як 250 учасників, виступили 25 експертів та науковців, серед яких – народні депутати, представники вищих навчальних закладів, Національної академії наук України, галузевих національних академій, наукових установ, громадських наукових організацій, вчені.

У своєму виступі Голова Комітету Лілія Гриневич наголосила, що за п’ять років Україна може безповоротно втратити статус наукової держави. Вона переконана, що сьогодні Україна ще утримує статус наукової держави, але якщо не буде переглянуто підхід до фінансування науки, вже за 5-10 років цей статус Україна втратить безповоротно. За нинішнього рівня фінансування говорити про розвиток науки не доводиться, адже чинна влада виділяє на науку з бюджету найменше за роки незалежності – 0,29 % ВВП. При цьому рівень витрат, гарантований законом – 1,7% ВВП, а середній рівень у світі – 2%. Критичний рівень, необхідний для виживання науки – це 0,9%. Тільки після цього порогу починається економічний ефект від науки”, – підкреслила народний депутат.

Учасники слухань обговорили питання зростаючої ролі науки у розвитку економіки країни, бюджетного (базового та конкурсного) фінансування наукової сфери як одного з основних важелів державної політики, фінансового забезпечення пріоритетних напрямів науки і техніки, інноваційної діяльності, державного замовлення та державних цільових програм.

Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України В.Семиноженко у своєму виступі розповів про підсумки роботи очолюваного ним агентства. Затверджено концепцію реформування системи фінансування наукової і науково-технічної діяльності, прийнята нова редакція Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», скасовано тендерні процедури для наукових робіт, відібраних на конкурсній основі, та для коштів спецфонду наукових установ і вищих навчальних закладів, запроваджено гранти КМУ колективам молодих вчених для виконання прикладних наукових досліджень та розробок,

Від НАН України виступив віце-президент, академік НАН України Анатолій Загородній, який доповідав про стан справ в Академії. Зверталася увага, зокрема, й на вкрай низький інтерес до науки в нашому суспільстві, падіння престижу наукової праці.

Під час слухань тривала дискусія щодо створення сприятливих умов взаємодії бізнесу і науки, розвитку ринку інтелектуальної власності, формування грантової системи фінансування наукових досліджень, діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень. Особливо акцентувалася увага на проблемі збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання, стані державної підтримки наукових установ, що включені до Державного реєстру, підвищенні статусу вченого та наукового працівника.

Голова Комітету висловила переконання, що питання не тільки в бюджетному фінансуванні, а й у необхідності прозорого розподілу бюджетних коштів. Вона наголосила на необхідності повномасштабного залучення національного капіталу до фінансування науки.

Підбиваючи підсумки обговорення, Л. Гриневич підкреслила, що всі висловлені під час слухань, а також ті, що передані письмово, пропозиції і зауваження дадуть можливість Комітету підготувати рекомендації парламенту, уряду, центральним органам виконавчої влади, та ляжуть в основу відповідних законодавчих змін.

Від НДІ інтелектуальної власності НАПрН України у слуханнях взяв участь завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій, к.е.н. Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності»