27 лютого 2013 року відбулися слухання у Комітеті Верховної ради України з питань науки і освіти на тему: «Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні».

Учасники заходу у своїх доповідях приділили увагу, зокрема: сучасному стану вищої освіти в Україні; змісту попередніх реформ вищої освіти в України; принциповим розбіжностям запропонованих нині трьох законопроектів Закону України «Про вищу освіту» (зокрема, за такими ключовими напрямками: забезпечення рівного доступу до вищої освіти; забезпечення належних умов студентів та викладачів; автономії вищих навчальних закладів, в т.ч. фінансової; зовнішнього незалежного оцінювання якості вищої освіти; вузівської науки; інтеграції вищих навчальних закладів у світовий освітній простір); недолікам запропонованих законопроектів, в тому числі неповноті врахування ролі академічного сектору у сфері підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів; прогалинам у правовому регулюванні відносин у сфері отримання вищої духовної освіти; нівелюванню статусу вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації тощо.

Крім того, учасники слухань окремо зупинилися на проблемах визначення принципів державного замовлення на підготовку кадрів; упорядкування пільг для окремих категорій вступників до вищих навчальних закладів; відповідальності ВНЗ за якість вищої освіти та працевлаштування студентів; перенасичення ринку праці фахівцями певних спеціальностей; недостатнього залучення представників роботодавців у процес формування навчальних програм, проходження виробничої практики; «розмивання» зовнішнього незалежного оцінювання шляхом введення вступних іспитів та інше.

За результатами слухань були прийняті Рекомендації слухань у Комітеті Верховної ради України з питань науки і освіти на тему: «Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні», що стосуються, зокрема:

– удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян України на рівний доступ до освіти;

– усунення невідповідності змісту вищої освіти сучасним потребам суспільства і ринку праці;

– удосконалення управління вищою освітою;

– забезпечення автономних прав і академічних свобод;

– створення системи забезпечення якості вищої освіти;

– інтеграції вищої освіти України до європейського освітнього простору.

У вказаному заході взяли участь понад 260 осіб, зокрема, народні депутати України – автори проектів нової редакції Закону України «Про вищу освіту», представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і обласних рад, Національної академії наук України, галузевих академій, вищих навчальних закладів, роботодавців, громадських освітянських і студентських організацій, міжнародних організацій, засобів масової інформації.

Від НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ у слуханнях взяли участь: Андрощук Г.О., к.е.н., зав. Лабораторією правового забезпечення розвитку науки та технології, Осипова Ю.В., н.с.

image_pdfimage_print
Слухання у Комітеті Верховної ради України з питань науки і освіти на тему: «Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні»