15 травня 2013 року відбулися слухання у Комітеті Верховної ради України з питань культури і духовності на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні».

Аналізуючи стан розвитку національного книговидання та книгорозповсюдження, учасники парламентських слухань відзначили суттєві проблеми, які стримують розвиток цієї сфери. Зокрема, відсутність державної науково обґрунтованої стратегічної політики, зорієнтованої на системний розвиток українського книговидання. Серед іншого, учасники парламентських слухань констатують: відсутність з боку держави тематичного, економічного і фінансового моніторингу стану книжкового ринку України; дискриміноване становище книги українською мовою в асортименті та обсягах продукції більшості книгарень та свідоме витіснення іноземними власниками книготоргівельних мереж української книги з книготоргівельного обігу; неякісна законодавча база, зокрема, щодо оренди видавництвами, книгарнями, бібліотеками приміщень у будівлях, що належать до державної чи комунальної власності; згортання інвестицій у видавничу галузь та унеможливлення кредитування видавничих проектів, що спричиняє обмеження фінансового потенціалу галузі лише власними обіговими коштами суб’єктів видавничої справи, які працюють на книжковому ринку України; недостатнє бюджетне фінансування бібліотек для поповнення їхніх фондів вітчизняною літературою, як наслідок, 95% видань, що виходять друком в Україні, є інтелектуально-культурним продуктом, недоступним для пересічного громадянина.

За результатами слухань були прийняті Рекомендації що стосуються, зокрема:

– змін до Податкового кодексу України з метою подовження режиму пільгового оподаткування суб’єктів видавничої справи на період до досягнення Україною середньостатистичних показників, характерних для європейських країн (не менше трьох книжок на одну особу в рік);

– вирішити питання щодо приєднання України до Флорентійської угоди і Найробського протоколу, що звільнило б від митного та інших ввізних зборів книги, інші видання та документи з питань освіти, науки, культури;

– вдосконалення механізмів боротьби з незаконним використанням літературних та інших творів, а також об’єктів суміжних прав (зокрема, аудіокниг) у цифровому середовищі;

– удосконалення законодавства щодо адміністративного, митного, податкового регулювання діяльності суб’єктів видавничої справи та механізмів контролю за ввезенням імпортованих книг на територію України;

– удосконалення законодавства щодо системи обов’язкового примірника документів, зокрема, щодо скорочення кількості обов’язкових примірників та удосконалення механізмів застосування штрафних санкцій до порушників законодавства.

– удосконалення системи збору та обробки інформації про потребу у книжковій продукції, що випускається за програмою «Українська книга», з урахуванням читацького попиту та замовлень бібліотек;

– сприяння створенню єдиної національної довідково-інформаційної системи книжкового простору України з метою запровадження постійного моніторингу тематичного, економічного і фінансового стану книжкового ринку України для визначення тенденцій його розвитку та забезпечення контролю за динамікою змін, що відбуваються;

У вказаному заході взяли участь понад 200 осіб, зокрема, народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, представники міжнародних організацій, автори та книгорозповсюджувачі, представники наукових закладів, засобів масової інформації.

На слуханнях були присутні такі співробітники Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України: Орлюк Олена Павлівна – директор Інституту, д.ю.н., член-кор. НАПрНУ, Андрощук Геннадій Олександрович – завідувач лабораторії, к.е.н., Афанасьєва Катерина Олександрівна – науковий співробітник, к.ф.н. Петренко Ірина Іванівна – науковий співробітник, Мацкевич Ольга Олександрівна – науковий співробітник.

image_pdfimage_print
Слухання у Комітеті Верховної ради України з питань культури і духовності на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні»