Пропонуємо ознайомитися зі збірником матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист», яка відбулася 3 грудня 2015 року на базі Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України.

У конференції взяли участь 2 доктори наук, 13 кандидатів наук, науковці, викладачі, практики, аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти.

Доктринальні дослідження в тезах доповідей учасників конференції вирізняються актуальністю і науковою новизною, зроблено ряд рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України.

Програма конференції
Збірник тез доповідей

image_pdfimage_print
Розміщено збірник матеріалів конференції «Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист»