26-27 вересня 2012 року у місті Черкаси відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття».

Організаторами заходу виступили – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Державна служба інтелектуальної власності України.

Роботу конференції, виступивши з вітальним словом, відкрив проректор з науково-педагогічної роботи ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Андріяко Юрій Володимирович, к.е.н., доцент.

На пленарному засіданні, яке вів директор Навчально-наукового інституту економіки і права ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Кононенко Юрій Степанович, к.ю.н., професор, виступили:

– зі вступним словом директор НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ – Орлюк Олена Павлівна, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ. У своїй доповіді вона висвітлила питання сучасного стану і перспектив розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні.

– заступник голови Державної служби інтелектуальної власності – Дмитришин Володимир Степанович, к.ю.н., який розповів присутнім про сучасний стан та перспективи розвитку державного управління у сфері інтелектуальної власності.

– завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Корновенко Сергій Валерійович, д.і.н., професор. Доповідь була присвячена питанням паспортизації спеціальності «Інтелектуальна власність».

– керівник Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ – Петренко Сергій Анатолійович, к.ю.н. У своїй доповіді він розкрив питання удосконалення законодавства щодо правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта авторського права.

– співробітник відділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України Кіф’юк Євген Самуїлович, який проінформував присутніх про інтерактивний маркетинг як додатковий інструмент у процесі реалізації прав інтелектуальної власності.

Під час роботи секцій учасники конференції мали можливість послухати та обговорити, зокрема, такі наукові доповіді: Співвідношення понять «оприлюднення» та «опублікування» (Мацкевич О.О., науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ); Правова охорона назви літературного твору як його частини (Петренко І.І., здобувач, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ); Спадкування авторських прав: досвід Російської Федерації (Василенко В.І., викладач ЧНУ ім. Богдана Хмельницького); Умови визнання об’єктів інтелектуальної власності службовим (Кульбашна О.А., старший викладач ЧНУ ім. Богдана Хмельницького); Докази в справі про адміністративне правопорушення, пов’язані із порушенням прав інтелектуальної власності (Тараненко С.М., доцент ЧНУ ім. Богдана Хмельницького); Становлення законодавства Російської імперії у сфері охорони авторського права у першій половині XIX століття (Іващенко В.А., к.і.н., доцент ЧНУ ім. Богдана Хмельницького); Вищі навчальні заклади та правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг (Осипова Ю.В., аспірант, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ); Оформлення заявки на винахід (корисну модель) в Україні (Тростіна С.В., викладач ЧНУ ім. Богдана Хмельницького); Становлення та розвиток теорії інновацій (Тараненко Є.П., к.і.н., доцент викладач ЧНУ ім. Богдана Хмельницького).

За результатами роботи конференції було видано збірник матеріалів конференції – Інтелектуальна власність: погляд з XXI ст. Збірник наукових праць за матеріалами II Всеукраїнська науково-практична конференція, 26-27 вересня 2012р. / За аг. ред. А.І. Кузьмінського, О.П. Орлюк. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2012. – 140 с.

Працівники Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького здійснили організаційне забезпечення конференції, розміщення та обслуговування учасників заходу на найвищому рівні. Зокрема, організаторами було проведено екскурсію визначними місцями Черкащини. Так, гості конференції відвідали Холодний Яр, побачили Мотронівський жіночій монастир, скуштували води з двох життєдайних джерел, побачили 1000-літній дуб Максима Залізняка.

image_pdfimage_print
Про підсумки конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПОГЛЯД З XXI СТОЛІТТЯ»