Орлюк Олена Павлівна Директор
Орлюк Олена Павлівна
доктор юридичних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПрН України
E-mail: e.orliyk@ndiiv.org.ua
тел.: +380(44) 200-08-76
Заступник директора з наукової роботи
Мироненко Наталія Михайлівна
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
заслужений юрист України
E-mail: mironenko_nm@ukr.net
тел.: +380(44) 228-03-25
Дорошенко Олександр Федорович Заступник директора з експертної роботи
Дорошенко Олександр Федорович
кандидат юридичних наук, судовий експерт
E-mail: a.doroshenko@ndiiv.org.ua
тел.: +380(44) 200-08-76, +380(44) 222-94-15
Радник директора з міжнародних питань
Посикалюк Олег Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: o.posykaliuk@ndiiv.org.ua
в.о. Вчений секретар
Чомахашвілі Олена Шотаєвна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: 4921171@ukr.net
тел.: +380(44) 200-08-75

НАУКОВІ ВІДДІЛИ:

Відділ авторського права і суміжних прав
Завідувач
Штефан Анна Сергіївна
кандидат юридичних наук
E-mail: anna_shtefan@ukr.net
Сектор авторського права
Завідувач
Петренко Ірина Іванівна
E-mail: ip-lawyer@i.ua
тел.: +380 (44) 228-21-36
Сектор суміжних прав
Завідувач
Троцька Валентина Миколаївна
E-mail: v.trotska@ukr.net
тел.: +380 (44) 228-21-36
Лабораторія по вивченню проблем авторського права та інновацій на цифрових ринках
Завідувач
Глотов Сергій Олександрович
E-mail: glotov.sergiy@gmail.com
Відділ промислової власності
Завідувач
Кашинцева Оксана Юріївна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: kashyntseva@ukr.net
тел.:+380 (44) 200-08-76
Сектор патентного права
Работягова Людмила Іванівна Завідувач
Работягова Людмила Іванівна
E-mail: rli@ukr.net
Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності
Завідувач
Кашинцева Оксана Юріївна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: kashyntseva@ukr.net
тел.:+380 (44) 200-08-76
Центр психології творчості та інтелектуальної власності
Завідувач
Пономарьова Олена Олександрівна
E-mail: ponomarova.oo@gmail.com
тел.:+380 (44) 200-08-76
Лабораторія біоетики і біобезпеки
Завідувач
Писєва Василіса Володимирівна
фахівець права інтелектуальної власності,
здобувач ступеня кандидата юридичних наук,
консультант Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності
E-mail: vasilisa.pysieva@ukr.net
тел.:+380 (44) 200-08-76, (095) 392-12-63
Лабораторія дослідження правової охорони винаходів у фармацевтичній та медичній галузях
Завідувач
Медведева Наталія Глібовна
професіонал з інтелектуальної власності, хімік
E-mail: n.medvedeva74@gmail.com
тел.: +380 (44) 200-08-75
Сектор комерційних позначень
Завідувач
Чомахашвілі Олена Шотаєвна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: 4921171@ukr.net
Центр наукових досліджень інтелектуальної власності та енвароментного розвитку
Завідувач
Чомахашвілі Олена Шотаєвна
кандидат юридичних наук, доцент
E-mail: 4921171@ukr.net
Лабораторія національного брендінгу
Завідувач
Іолкін Ярослав Олегович
кандидат юридичних наук
E-mail: iolkin@ukr.net
Економіко-правовий відділ
Борко Юлія Леонідівна Завідувач
Борко Юлія Леонідівна
кандидат економічних наук
E-mail: yulia_bor@ukr.net
Сектор використання та передачі прав інтелектуальної власності
Тверезенко Олена Олексіївна Завідувач
Тверезенко Олена Олексіївна
E-mail: tverezenko@ukr.net
Центр експертних досліджень
Завідувач
Петренко Сергій Анатолійович
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
судовий експерт
E-mail: inprolex@i.ua
тел.: +380(44) 222-94-14
Відділ узагальнення експертної та судової практики
Завідувач
Прохоров-Лукін Григорій Вікторович
кандидат юридичних наук
E-mail: Prokhorov_lukin@ukr.net
тел.: +380(44) 228-21-37
Центр правового забезпечення розвитку науки і технологій
Завідувач
Атаманова Юлія Євгенівна
доктор юридичних наук, доцент
Лабораторія комерціалізації та трансферу технологій
Завідувач
Зубарєв Олександр Миколайович
академік Української технологічної академії,
президент ВГО «Українська рада винахідників і новаторів»,
наставник по комерціалізації технологій
E-mail: zubarev@ukrsmb.info
Тел.: +38(097)-354-23-70 
Відповідальний за аспірантуру
Ленго Юлія Євгеніївна
E-mail: Julia.Lengo@gmail.com
Тел.: +380(44) 228-21-38
Організаційно-технічна служба
Головний бухгалтер
Остапович Ніна Петрівна
Тел.: +380(44) 228-22-16
Відповідальний за тендери
  Недогібченко Євгенія Григорівна
E-mail: evgenii-87@ukr.net
image_pdfimage_print