Про інститут

Структура та керівництво

Постанова КМУ про створення

Фотогалерея

З моменту створення і до сьогодні нашими незмінними пріоритетами є проведення наукових досліджень, акумулювання унікальних знань та їх постійне впровадження, допомага громадянам, юридичним особам та державі у вирішенні практичних питань, пов’язаних із створенням та використанням об’єктів інтелектуальної власності.

НДІ інтелектуальної власності  НАПрН України
Єдина в Україні установа, що здійснює теоретичні дослідження в сфері права та економіки інтелектуальної власності та їх практичне впровадження;
НАША МІСІЯ:
Поширення унікальних знань і здобутків у сфері інтелектуальної власності  ;
Практична допомога громадянам, підприємцям, державі;
Удосконалення правового регулювання інтелектуальної власності ;
Сприяння зростанню творчого й інтелектуального потенціалу та правосвідомості українського суспільства

Коло наших наукових та практичних інтересів включає традиційні сфери інтелектуальної власності – авторське право, суміжні права, знаки для товарів і послуг, географічні зазначення, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, – проте не обмежується ними. Фахівці Інституту здійснюють наукові та практичні розробки у таких галузях, як:
– біотехнології, біологічна безпека, зелена екологія та інтелектуальна власність;
– права людини і право інтелектуальної власності;
– інтелектуальна власність у Збройних Силах;
– інтелектуальна власність та енергозберігаючі технології;
– інтелектуальна власність в ІТ-бізнесі;
– інтелектуальна власність та інновації.

Основні напрями нашої практичної діяльності:
– надання усних і письмових консультацій з питань, що стосуються права та економіки інтелектуальної власності, цивільного, фінансового права;
– реєстрація прав на твори, об’єкти патентного права, засоби індивідуалізації;
– проведення судових експертиз;
– оцінка та аудит інтелектуальної власності;
– розробка законопроектів, експертиза проектів нормативних актів у контексті євроінтеграції;
– організація та проведення тренінгів, семінарів, інших заходів навчально-практичного характеру.

На нашому сайті ви можете ознайомитися з публікаціями фахівців Інституту, отримати безкоштовну онлайн-консультацію, знайти професійну допомогу та партнерство, які стануть запорукою вашого успіху і процвітання.

Запрошуємо вас до співпраці!

Олена Орлюк,
директор Інституту,
доктор юридичних наук

 

image_pdfimage_print