25 червня 2014 року у Києві в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулась офіційна презентація дослідження ринку прав інтелектуальної власності в Україні, яке спеціально для Уряду України провела Міжнародна торгова палата (ICC) разом із бізнес-ініціативою щодо зупинення підробок і піратства BASCAP. За підсумками дослідження була підготовлена доповідь «Розвиток і захист інтелектуальної власності в Україні».

МодераторОМ заходу БУЛА президент Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством Пахаренко-Андерсон А.П. Презентували дослідження директор BASCAP ICC Джефрі П. Харді та Генеральний секретар ICC Ukraine Михайлов В.Ю. До участі у заході запрошені представники міністерств і відомств, задіяні у системі охорони прав інтелектуальної власності, голова Всесвітньої групи по боротьбі з підробками (GACG Network) Джон Андерсон, представник Генерального секретаріату Бюро Інтерпол Розела Манжон.

У презентованій доповіді описане значення інтелектуальної власності для економічного зростання і розвитку України, зокрема стверджується, що для України настав час для вдосконалення режиму охорони інтелектуальної власності, на цьому наголошують і міжнародні торговельні партнери країни.

В окремому розділі наведено огляд ситуації з підробками і піратством в Україні, їх масштабів та впливу на конкретні сфери економіки країни. Ґрунтуючись на цих даних, зроблено висновок про необхідність подальшого вдосконалення регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності як шляхом прийняття нових нормативно-правових актів, так і шляхом ефективного застосування існуючих законодавчих норм та підвищення рівня обізнаності державних службовців і суспільства стосовно негативних наслідків від підробок і піратства.

У спеціальному розділі доповіді окреслені пріоритетні напрямки діяльності щодо вдосконалення системи охорони прав інтелектуальної власності. З метою сприяння проведенню необхідних реформ, BASCAP запропонувала ряд конкретних законодавчих і політичних рекомендацій, які могли б слугувати стратегічним планом для руху вперед.

Першочергову увагу слід приділити розробці всеосяжної національної стратегії у галузі інтелектуальної власності, яка б визначала необхідні правові й політичні реформи, окреслювала обов’язки щодо впровадження і правозастосування та розподіляла достатні ресурси для забезпечення ефективного правозастосування.

Серед політичних реформ, основну увагу необхідно приділити створенню нових органів у сфері інтелектуальної власності, покликаних координувати й забезпечувати реалізацію стратегії у цій галузі та пов’язаних із нею законодавчих і правозастосовних реформ. Пріоритетним завданням має бути створення української «Обсерваторії з питань боротьби з підробками і піратством», на зразок заснованої нещодавно в ЄС. Ця «Обсерваторія» повинна стати майданчиком для об’єднання зусиль і зміцнення зв’язків між відповідними органами державної влади та представниками бізнесу. Завдання і обов’язки «Обсерваторії» включатимуть відповідальність за реалізацію законодавчих і політичних рекомендацій, таких, які запропоновані у Доповіді; надання допомоги органам влади в Україні у здійсненні їхньої політичної, законодавчої та правозастосовної діяльності; допомоги органам влади у розробці національної програми з підвищення рівня обізнаності суспільства та розбудови мережі для обміну провідним досвідом й інформацією.

За висновками, зробленими за результатами дослідження, боротьба з підробками і піратством має посісти пріоритетне місце у державній політиці. Цю діяльність слід почати з направлення від імені Уряду України на адресу кримінальних груп і тих, хто займається виробництвом та поширенням підробок, чіткого меседжу про те, що така діяльність більше не допускатиметься, і що правозастосування більш суворого законодавства у сфері інтелектуальної власності призведе до винесення жорсткіших вироків. Такі дії допоможуть переконати бізнесменів і споживачів, які діють у межах закону, в тому, що держава серйозно ставиться до захисту прав інтелектуальної власності, і закликати їх до підтримки таких зусиль. Державні службовці, міжнародні урядові організації, підприємства і навіть споживачі повинні тісніше співпрацювати з метою розробки більш творчих і ефективних методів боротьби з цією економічною та соціальною проблемою.

Переваги більш розвиненого режиму охорони інтелектуальної власності для економіки України є незаперечними. Як уже зазначалось, існує тісний взаємозв’язок між ефективністю захисту прав інтелектуальної власності та економічними показниками країни. Система захисту прав інтелектуальної власності суттєво впливає на показники економічного зростання у кожній країні, на прямі іноземні інвестиції, зайнятість, інновації та загальну конкурентоздатність. Таким чином, запровадження надійного режиму охорони прав інтелектуальної власності та правозастосування є ключовими для досягнення країною свого економічного потенціалу. ICC через свою ініціативу BASCAP та ICC Ukraine готові зробити свій внесок у допомогу Уряду України для досягнення цих важливих цілей.

У презентації доповіді взяв участь завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

Учасники заходу отримали матеріали дослідження ICC/BASCAP «Розвиток і захист інтелектуальної власності в Україні».

image_pdfimage_print
Презентація доповіді «Розвиток і захист інтелектуальної власності в Україні»