12 грудня 2017 р. (вівторок) об 11.00

відбудеться засідання Вченої ради

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Порядок денний: Доповідачі:
1.                  Висунення кандидатури для обрання у члени-кореспонденти Національної академії наук України за спеціальністю «Право». д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ

Орлюк О.П.

2.                  Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів та індивідуальних планів роботи над дисертаційними дослідженнями. д.ю.н., проф., акад. НАПрНУ

Орлюк О.П.

3.                  Про атестацію аспірантів Інституту за спеціальністю 12.00.03 Відповідальний за ведення аспірантури

Кравець Л.В.

4.                  Про рекомендацію до друку збірника типових форм договорів. д.ю.н., проф.,  чл-кор. НАПрНУ

Мироненко Н.М.

5.                  Про рекомендацію до друку колективного наукового видання «Правопорушення авторських прав, як підстава до кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності» д.ю.н., проф.,  чл-кор. НАПрНУ

Мироненко Н.М.

6.                  Про рекомендацію до видання  збірника матеріалів науково-практичної конференції «Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними» д.ю.н., проф.,  чл-кор. НАПрНУ

Мироненко Н.М.

7.                  Про стан підготовки законопроектів за темами наукових досліджень. д.ю.н., проф.,  чл-кор. НАПрНУ

Мироненко Н.М.

8.                  Різне.  
image_pdfimage_print
Порядок денний засідання Вченої ради 12.12.2017р.