Адміністрація та колектив Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України з глибоким сумом сповіщають, що 25 березня 2013 року пішов із життя один з організаторів створення та розвитку національної системи охорони інтелектуальної власності, визнаний патентознавець, винахідник, автор понад двохсот наукових праць, у тому числі 123 монографій, книг, підручників і статей із питань інтелектуальної власності та патентно-ліцензійної роботи.

Борис Григорович Прахов, народився 6 жовтня 1929 року. Ще підлітком брав участь у бойових діях підчас Великої Вітчизняної війни. В подальшому служив у лавах Збройних Сил СРСР. Закінчивши службу у 1960 році, почав займатися науковою діяльністю.

Кандидат юридичних наук. Виконане й захищене у 1973 р. дисертаційне дослідження на тему “Організаційно-правові форми впровадження науково-технічних розробок у виробництво” створило наукову базу для поступового практичного вирішення в Україні питань трансформації органів управління інтелектуальною власністю.

Прахов Борис Григорович є винахідником, автором понад 20 винаходів та патентів. Професійний стаж Прахова Б.Г. у галузі патентно-ліцензійної діяльності складає більше 40 років. Свою діяльність у цій сфері він розпочав під час роботи в патентному відділі Інституту металофізики АН УРСР. Тривалий час очолював патентно-ліцензійні відділи та управління в Київському політехнічному інституті, Міністерстві вищої та середньоспеціальної освіти УРСР, завідував кафедрою патентного права в Інституті інтелектуальної власності і права МОН України.

З 1980 по 1992 рр. був ректором Київського громадського інституту патентознавства ВТВР.

Під його керівництвом було підготовлено більше 1,5 тис. фахівців – патентознавців. Протягом тривалого часу був Головою секції патентно-ліцензійної діяльності Республіканського будинку науково-технічної пропаганди.

З 1992 по 2000 рр. працював начальником Управління та консультантом Голови Державного патентного відомства України (Держпатенту). Протягом цього часу завдяки професійному керівництву Прахова Б.Г. в країні було створено довідково-пошуковий апарат та патентно-інформаційну базу, необхідні для проведення патентної експертизи винаходів, з 2004 р – завідуючий сектором, завідуючий відділом промислової власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності,

Значний вклад внесено Б.Г. Праховим у створення законодавчих основ у сфері охорони інтелектуальної власності, особливо за роки незалежності України. Як член авторських колективів він брав участь у розробці законів про охорону прав на винаходи і корисні моделі, знаків для товарів і послуг, науково-технічну експертизу тощо.

Б.Г. Прахов – один з ініціаторів заснування часопису “Інтелектуальна власність” (1998 – 2000 рр.) та журналу “Інтелектуальний капітал”, 2005 р. по т.ч.- головний редактор журналу “Теорія та практика інтелектуальної власності”, що дало можливість покращити за останні роки стан всебічного інформування читацької аудиторії про роль інтелектуальної власності в інноваційному розвитку України. За доблесну і самовіддану працю в період Великої вітчизняної війни Прахова Бориса Григоровича нагороджено медаллю “За доблесный труд в Великой отечественной войне”, за видатні особисті заслуги у створенні та розбудові державної системи охорони промислової власності був нагороджений Почесною Грамотою Державного патентного відомства України та одержав Подяку Державного Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. За вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди 10-річчя утворення Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України нагороджений Почесною Грамотою Президента Національної академії правових наук України. У 2013 р. Прахову Б.Г., як Головному редактору Науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» засвідчено подяку за всебічне інформування читацької аудиторії про роль інтелектуальної власності в інноваційному розвитку України.

Прахов Борис Григорович мав заслужений діловий авторитет як серед співробітників Інституту, так і за його межами. Був атестованим судовим експертом Міністерства юстиції України з правом проведення експертиз, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, постійно поєднував наукову діяльність із практичною роботою, виступав з лекціями на науково-практичних семінарах та конференціях.

Колектив Інституту висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.

Прощання відбудеться 27 березня 2013 року о 8:00 годині ранку за наступною адресою: м. Київ, вул. Академіка Вернадського, б.87.

image_pdfimage_print
Помер Борис Григорович Прахов