п/п
Захід Термін проведення
1 Засідання з порядком денним: 29.01.2008
1.1 Обговорення і затвердження плану видавничої діяльності у 2008 р.
1.2 Обговорення і затвердження плану роботи Ученої ради у 2008 р.
1.3 Про планування наукової діяльності підрозділів Інституту у 2008 р.
1.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 1, 2008 р.
1.5 Наукова доповідь О. О. Тверезенко “Захист географічних зазначень в Європейському Союзі: правила, політика та практика”
1.6 Про результати роботи над дисертаційним дослідженням С.А. Петренка
1.7 Про результати роботи над дисертаційними дослідженнями аспірантів Інституту
1.8 Різне
2 Засідання з порядком денним: 26.02.2008
2.1 Про результати роботи над дисертаційними дослідженнями здобувачів Інституту
2.2 Звіт В.Н. Крижної про проходження стажування
2.3 Про підготовку до Міжнародної науково-практичної конференції “Новації інтелектуальної власності” (м. Одеса)
2.4 Наукова доповідь В.С. Дроб’язко “Проблеми охорони і захисту авторських прав в контексті вступу України в СОТ”
2.5 Різне
3 Засідання з порядком денним: 25.03.2008
3.1 Про результати наукової діяльності Інституту за I кв. 2008 р.
3.2 Про діяльність АПрН України у 2007 р.
3.3 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 2, 2008 р.
3.4 Про висунення кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
3.5 Звіт Т.С. Демченко про проходження стажування
3.6 Різне
4 Засідання з порядком денним: 29.04.2008
4.1 Про результати роботи над дисертаційним дослідженням В. Крижної
4.2 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 3, 2008 р.
4.3 Різне
5 Засідання з порядком денним: 20.05.2008
5.1 Про результати дослідження по темі “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правоза-стосування”
5.2 Про результати дослідження по темі “Економіко-правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності”
5.3 Про результати дослідження по темі “Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні”
5.4 Різне
6 Засідання з порядком денним: 24.06.2008
6.1 Про наукову діяльність Інституту у I півріччі 2008 року
6.2 Про результати дисертаційних досліджень аспірантів Інституту
6.3 Наукова доповідь С.А. Петренко “Проблемні питання охорони комп’ютерних програм”
6.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 4, 2008 р.
6.5 Різне
7 Засідання з порядком денним: 26.08.2008
7.1 Про атестацію стипендіата Кабінету Міністрів України
7.2 Наукова доповідь Т.С. Демченко “Проблематика вичерпання права на товарний знак”
7.3 Різне
8 Засідання з порядком денним: 30.09.2008
8.1 Про наукову діяльність Інституту у III кв. 2008 року
8.2 Про рекомендацію до видання монографії В.С. Дроб’язко “Охорона баз даних: національні і міжнародні аспекти”
8.3 Про рекомендацію до видання монографії по темі “Дослідження проблем переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: економіко-правові теоретичні та практичні аспекти”
8.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 5, 2008 р.
8.5 Наукова доповідь К.А. Щукіної “Судова експертиза торговельних марок через призму статистики”
8.6 Різне
9 Засідання з порядком денним: 28.10.2008
9.1 Обговорення і рекомендація до друку монографій та брошур
9.2 Про рекомендацію статей в збірник наукових праць “Питання інтелектуальної власності” (вип. шостий)
9.3 Наукова доповідь Т.В. Коваленко “Проблеми правового регулювання добре відомих знаків в Україні та РФ”
9.4 Різне
10 Засідання з порядком денним: 25.11.2008
10.1 Про наукову діяльність відділу промислової власності
10.2 Про наукову діяльність відділу економіко-правових проблем інтелектуальної власності
10.3 Про наукову діяльність Центру екпертних досліджень
10.4 Про наукову діяльність відділу авторського права і суміжних прав
10.5 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 6, 2008 р.
10.6 Наукова доповідь Н.В. Іващенко “Проблемні питання при проведенні судової експертизи товарних знаків”
10.7 Різне
11 Засідання з порядком денним: 23.12.2008
11.1 Про виконання теми “Дослідження проблем переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: економіко-правові теоретичні та практичні аспекти”
11.2 Про наукову діяльність інституту у 2008 році.
11.3 Про результати дисертаційних досліджень аспірантів Інституту
11.4 Різне

 

image_pdfimage_print
План роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності АПрН України на 2008 р