п/п

Захід Термін проведення
1 Засідання з порядком денним: 04.02.2014
1.1 Про план роботи Вченої ради Інституту на 2014 рік.
1.2 Про План видавничої діяльності Інституту на 2014 р.
1.3 Про організацію виконання планових тем підрозділами Інституту у 2014 р.
1.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 1, 2014 р.
1.5 Про наукове керівництво аспіранта Терешко Христини Ярославівни
1.6. Про затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта Інститут Терешко Христини Ярославівни
1.7. Різне
2 Засідання з порядком денним: 25.02.2014
2.1 Наукова доповідь Штефан А.С.
2.2 Про затвердження плану роботи Ради молоди учених Інституту на перше півріччя 2014 року
2.3 Про затвердження орієнтовного плану заходів Інституту в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.
2.4 Про Конкурс на кращу наукову роботу
2.5. Про вдосконалення роботи сайту Інституту у 2014 р.
2.6 Різне
3 Засідання з порядком денним: 25.03.2014
3.1 Наукова доповідь Осипової Ю.В. “Об’єкти права інтелектуальної власності, створені у рамках діяльності вищих навчальних закладів України: цивільно-правові аспекти”
3.2 Про результати наукової діяльності Інституту за I кв. 2014 р.
3.3 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 2, 2014 р.
3.4 Звіт аспірантки Федорової Н.В.
3.5 Про стан підготовки дисертаційного дослідження аспірантки Юдиної Г.О.
3.6 Про затвердження Додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право аспірантів та здобувачів Інституту.
3.7 Різне
4 Засідання з порядком денним: 29.04.2014
4.1 Наукова доповідь Рудченко І.І.
4.2 Про перспективний план наукової діяльності Інституту у 2016-2019 рр.
4.3 Про проект плану наукової діяльності Інституту у 2015р.
4.4. Про виконання плану заходів до Дня науки
4.5 Про затвердження результатів Конкурсу на кращу наукову роботу
4.6 Про рекомендацію до видання колективної монографії

“Цивільно-правова охорона і захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку”//Штефан О.О. та інш.

4.7 Різне
5 Засідання з порядком денним: 27.05.2014
5.1 Наукова доповідь Шульпіна І.Л.
5.2 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 3, 2014 р.
5.3 Про виконання планових показників
5.4 Про рекомендацію до видання брошури «Регулювання правовідносин в Інтернеті: аспекти інтелектуальної власності» //Петренко С.А., Мацкевич О.О., Бутнік-Сіверський С.А
5.5 Про результати роботи над дисертаційним дослідженням здобувачів Інституту
5.6 Різне
6 Засідання з порядком денним: 24.06.2014
6.1 Наукова доповідь Андрощука Г.О., Работягової Л.І.
6.2 Про наукову діяльність Інституту у I півріччі 2014 року
6.3 Про план результативних показників наукової діяльності Інституту

на 2015 р.

6.4. Про рекомендацію до видання збірника правових актів “Патентне право країн СНД” //Андрощук Г.О., Работягова Л.І.
6.5 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 4, 2014 р.
6.6 Про звіти аспірантів Інституту
6.7 Різне
7 Засідання з порядком денним: 30.09.2014
7.1 Наукова доповідь Кашинцевої О.Ю.
7.2 Про наукову діяльність Інституту за 9 місяців 2014 року
7.3 Про рекомендацію до видання колективної монографії “Управління правами інтелектуальної власності” //Орлюк О.П., Мироненко Н.М.
7.4 Про рекомендацію до видання монографії “Докази і доказування у цивільних справах” // Сопова К.А.
7.5 Про рекомендацію до видання брошури “Цивільні правові та економічні відносини, що виникають внаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності ” //кол. авторів
7.6 Про рекомендацію до видання брошури “Об‘єкти права інтелектуальної власність в державному секторі (бюджетних установах)” // кол. авторів
7.7 Про рекомендацію до видання монографії «Патентне право: міжнародно-правове регулювання» //Андрощук Г.О., Работягова Л.І.
7.8 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 5, 2014 р.
7.9 Про атестацію аспірантки Інститут Федорової Н.В.
7.10 Різне
8 Засідання з порядком денним: 28.10.2014
8.1 Наукова доповідь Мацкевич О.О “Авторське право і суміжні права у Інтернет-ЗМІ”
8.2 Про рекомендацію до видання колективної монографії

«Договірні відношення в сфері патентного права» //Мироненко Н.М., Пічкур О.В. та інш.

8.3 Про рекомендацію до видання Збірника тез доповідей науково-практичного семінару «Договірні форми реалізації авторських майнових прав»
8.4 Про рекомендацію до видання збірника наукових праць “Право інтелектуальної власності”, вип.12. //Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф. та інш.
8.5 Про рекомендацію до видання брошури “Розвиток інтелектуального капіталу в інноваційному середовищі України в умовах світової глобалізації економіки (економіко-правовий аспект)” // Бутнік-Сіверський О.Б., Ревуцький С.Ф.
8.6 Різне
9 Засідання з порядком денним: 25.11.2014
9.1 Наукова доповідь Троцкої В.М “Правове регулювання вільного використання творів у зарубіжних країнах
9.2 Про рекомендацію до видання брошури “Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий погляд)” // кол. авторів
9.3 Про виконання планових показників
9.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 6, 2014 р.
9.5 Про затвердження звітів про роботу здобувачів
9.6 Різне
10 Засідання з порядком денним: 23.12.2014
10.1 Про наукову діяльність Інституту у 2014 р.
– Про Звіт наукової діяльності Інституту у 2014 р.
– Про Анотовані звіти за темами досліджень за 2014 р.
– Про виконання плану результативних показників за 2014 р
– Про виконання плану показників, що характеризують виконання

бюджетних програм за 2014 р.

10.2 Про виконання теми: «Дослідження проблеми управління правами інтелектуальної власності»
10.3 Про Договір на проведення наукових досліджень у 2015 р. (ТЗ)
10.4 Про атестацію аспірантів
10.5 Різне

Заст. директора

з наукової роботи Мироненко Н.М.

Вчений секретар Нежиборець В.І.

image_pdfimage_print
План роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрНУ на 2014 р.