п/п

Захід Термін проведення
1 Засідання з порядком денним: 29.01.2013
1.1 Обговорення змін до гл. 36 кн. 4 ЦКУ “Авторське право
1.2 Про план роботи Вченої ради Інституту на 2013 рік.
1.3 Про план результативних показників наукової діяльності Інституту

на 2013 р.

1.4 Про затвердження календарних планів виконання планових тем підрозділами Інституту у 2013 р.
1.5 Про рекомендацію до видання навчально-методичного посібника Горськой К..О. “Право видавця та редактора ”
1.6 Обговорення наукової розробки “Методичні рекомендації щодо проведення наукових узагальнень експертної практики у сфері експертиз об’єктів інтелектуальної власності
1.7 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 1, 2013 р.
1.8 Про затвердження тем дисертацій здобувачів та аспірантів
1.9 Різне
2 Засідання з порядком денним: 26.02.2013
2.1 Наукова доповідь к.ю.н. Крижної В.М. “Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг”
2.3 Про затвердження плану роботи Ради молоди учених Інституту на перше півріччя 2013 року
2.4 Про затвердження орієнтовного плану заходів Інституту в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.
2.5 Про вдосконалення роботи сайту Інституту у 2013 р.
2.6. Різне
3 Засідання з порядком денним: 26.03.2013
3.1 Наукова доповідь к.ю.н. Падучака Б.М. “Проблемні питання розвитку законодавства про трансфер технологій”
3.2 Про результати наукової діяльності Інституту за I кв. 2013 р.
3.3 Про атестацію стипендіата КМ України Штефан А.С.
3.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 2, 2013 р.
3.5 Різне
4 Засідання з порядком денним: 23.04.2013
4.1 Наукова доповідь Мацкевич О. О. “Особливості правового статуту Інтернет – ЗМІ в порівнянні з іншими видами засобів масової інформації”
4.2 Про перспективний план наукової діяльності Інституту у 2015-2018 р.р.
4.3 Про Конкурс на кращу наукову роботу
4.4. Різне
5 Засідання з порядком денним: 28.05.2013
5.1 Наукова доповідь Пічкура О.В. “Проблемні питання охорони сортів рослин та породи тварин”
5.2 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 3, 2013 р.
5.3 Про виконання плану заходів до Дня науки
5.4. Про результати конкурсу на кращу наукову статтю
5.5 Різне
6 Засідання з порядком денним: 25.06.2013
6.1 Наукова доповідь Бутнік-Сіверського С.О. “ “Судова практика розгляду доменних спорів в Україні”.
6.2 Про наукову діяльність Інституту у I півріччі 2013 року
6.3 Про рекомендацію до видання науково-практичного видання Андрощука Г.О., Работягової Л.І. “Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності”
6.4 Про план результативних показників наукової діяльності Інституту

на 2014 р.

6.5 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 4, 2013 р.
6.6. Про результати роботи над дисертаційним дослідженням аспірантів Інституту
6.7 Різне
7 Засідання з порядком денним: 24.09.2012
7.1 Наукова доповідь Петренко І.І. “Правова охорона персонажа як елементу літературного художнього твору”
7.2 Про наукову діяльність Інституту за 9 місяців 2013 року
7.3 Про рекомендацію до видання монографії “Право інтелектуальної власності”
7.4 Про рекомендацію науково-практичного посібника Петренка С.А. “Право інтелектуальної власності в Інтернеті”
7.5 Про рекомендацію науково-практичного збірника Прохорова- Лукіна Г.В. “Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав”
7.6 Про рекомендацію до видання монографії «Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід)» Орлюк. О.П,, Бутнік-Сіверський О.Б., Андрощук Г.О
7.7 Про рекомендацію до видання науково-практичного збірника «Коментар з бухгалтерського та податкового законодавства щодо об‘єктів права інтелектуальної власності» Орлюк О.П.,Бутнік-Сіверсь-кий О.Б., Борко Ю.Л.
7.8 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 5, 2013 р.
7.9 Про прикріплення здобувачів
7.10 Різне
8 Засідання з порядком денним: 29.10.2013
8.1 Наукова доповідь Осипової Ю.В. “Об’єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих наукових закладах: цивільно- правові аспекти
8.2 Про рекомендацію до видання колективної монографії “Договірні форми реалізації майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності”
8.3 Про рекомендацію до видання енциклопедії Дроб’язко В.С.“ Авторське право”(Термінологія”)
8.4 Про рекомендацію до видання науково-практичного збірника Дорошенка О.Ф., Петренка С.А. “Судова експертиза”, вип.3
8.5 Про рекомендацію до видання збірника наукових праць “Питання інтелектуальної власності, випуск 11, ( “Економіка і інноваійна діяльність”
8.6 Про підведення підсумків проведення круглого столу “Питання кримінальної відповідальності за порушення авторських прав та суміжних прав”
8.7 Різне
9 Засідання з порядком денним: 26.11.2013
9.1 Наукова доповідь Юдіної Г.О. “Співвідношення правової охорони промислових зразків в Україні та ЄС”
9.2 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 6, 2013 р.
9.3 Про затвердження звітів про роботу здобувачів
9.4 Різне
10 Засідання з порядком денним: 24.12.2013
10.1 Про наукову діяльність Інституту у 2013 р.
– Про Анотовані звіти за темами досліджень за 2013 р.
– Про виконання плану результативних показників за 2013 р
– Про виконання плану показників, що характеризують виконання

бюджетних програм за 2013 р.

10.2 Про Договір на проведення наукових досліджень у 2014 р.(ТЗ)
10.3 Про атестацію аспірантів (першого та другого року навчання)
10.4 Різне
image_pdfimage_print
План роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрНУ на 2013 р.