п/п

Захід Термін проведення
1 Засідання з порядком денним: 31.01.2012
1.1 Інформаційне повідомлення к.ю.н. Крижної В.М.
1.2 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 1, 2012 р.
1.3 Про плани роботи наукових підрозділів Інституту у 2012 р.
1.4 Про затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на 2012 рік.
1.5 Про затвердження плану роботи Ради молоди учених Інституту на перше півріччя 2012 року
1.6 Про внесення змін до складу Вченої ради
1.7
Про наукові школи
1.8 Про атестацію Інституту
1.9 Про затвердження керівника та теми дисертаційного дослідження аспірантки першого року навчання Юдіної Г.О.
1.10 Різне
2 Засідання з порядком денним: 28.02.2012
2.1 Наукова доповідь Штефан А.С. на тему: «Цивільне судочинство у справах за позовами ЗМІ про захист честі та гідності і репутації».
2.2 Про пропозиції до перспективних планів наукових досліджень Інституту у 2013 р.
2.3 Про затвердження Плану видавничої діяльності Інституту на 2012 р.
2.4 Про затвердження орієнтовного плану заходів Інституту в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.
2.5 Про вдосконалення роботи сайту Інституту у 2012 р.
2.6 Про висунення кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
2.7 Різне
3 Засідання з порядком денним: 27.03.2012
3.1 Наукова доповідь к.е.н. Андрощука Г.О.:“Добре відомі знаки і захист від недобросовісної конкуренції: аналіз зарубіжної і вітчизняної практики правозастосування”
3.2 Про результати наукової діяльності Інституту за I кв. 2012 р.
3.3 Про атестацію стипендіата КМ України А.В. Міндрул
3.4 Про рекомендацію до видання монографії к.е.н. Андрощука Г.О. , С.В.Шкляра “Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції”
3.5 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 2, 2012 р.
3.6 Різне (Про хід підготовки документації щодо тем на 2013 рік).
4 Засідання з порядком денним: 24.04.2012
4.1 Доповідь д.ю.н. Мироненко Н.М. щодо Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
4.2 Про перспективний план наукової діяльності Інституту у 2014-2017 р.р.
4.3 Про рекомендацію монографії Андрощука Г.О. «Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва: економіко-правовий аспект» до друку.
4.4 Про Положення про Конкурс на кращу наукову роботу
4.5 Про результати розгляду Проекту Концепції кодифікації інформаційного законодавства України, запропонованої авторським колективом Науково-дослідного центру правової інформатики з правами НДІ НАПрНУ, опублікованої у журналі «Інформація і право». – № 1 (4). – 2012 р.
4.6 Різне
5 Засідання з порядком денним: 29.05.2012
5.1 Наукова доповідь Батовой В.О.
5.2 Про стан виконання досліджень по темі “Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю”
5.3 Про стан виконання досліджень по темі “Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт”
5.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 3, 2012 р.
5.5 Про рекомендацію до видання брошури Работягової Л.І, Пічкура О.В. “Охорона прав на комерційну таємницю: юридичні та організаційні аспекти”
5.6 Про виконання плану заходів до Дня науки
5.7 Про результати конкурсу на кращу наукову статтю
5.8 Різне
6 Засідання з порядком денним: 26.06.2012
6.1 Наукова доповідь Ленго Ю.Є.
6.2 Про наукову діяльність Інституту у I півріччі 2012 року
6.3 Про рекомендацію до друку науково-практичного збірника «Правова охорона комп’ютерних програм та баз даних» (Петренко С.А., Андрощук Г.О.)
6.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4, 2012 р.
6.5 Про результати роботи над дисертаційним дослідженням аспірантів Інституту
6.6 Різне
7 Засідання з порядком денним: 25.09.2012
7.1 Про наукову діяльність Інституту за 9 місяців 2012 року
7.2 Про обговорення та затвердження Концепції розвитку наукового напрямку: “Гармонізація прав людини та прав інтелектуальної власності в сфері медицини та фармації”
7.3 Про обговорення та затвердження П О Л О Ж Е Н Н Я

про Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності

7.4 Про рекомендацію монографії “Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності”: Монографія /О.П.Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, Л.Ю. Федченко, Г.О. Андрощук та ін. / 2-ге видання, доп. – К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2012.– 330 с.
7.5 Про рекомендацію монографії Бутнік-Сіверського С.О.Спадкування прав інтелектуальної власності”
7.6 Про прикріплення до НДІ інтелектуальної власності НАПрН України здобувачів
7.7 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5, 2012 р.
7.8 Про внесення змін до складу Вченої ради
7.9 Різне
8 Засідання з порядком денним: 30.10.2012
8.1 Наукова доповідь к.ю.н. Штефан О.О.
8.2 Про рекомендацію статей в збірник наукових праць “Питання інтелектуальної власності” (вип. десятий)
8.3 Про рекомендацію монографії к.е.н. Андрощука Г.О. «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці: проблеми теорії та практики»
8.4 Про рекомендацію до видання монографії Пічкура О.В. «Цивільно-правові договірні відносини у сфері інноваційної діяльності».
8.5 Різне
9 Засідання з порядком денним: 27.11.2012
9.1 Наукова доповідь к.філ.н. Дроб’язко В.С.
9.2 Про рекомендацію монографії Андрощука Г.О. «Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва: економіко-правовий аспект»
9.3 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності”, № 6, 2012 р.
9.4 Про звіти здобувачів НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
9.5 Різне
10 Засідання з порядком денним: 25.12.2012
10.1 Про наукову діяльність Інституту у 2012 р.
10.2 Про Анотовані звіти за темами досліджень за 2012 р.
10.3 Про виконання плану результативних показників за 2012 р.
10.4 Про виконання плану показників, що характеризують виконання бюджетних програм за 2012 р.
10.5 Про Договір на проведення наукових досліджень у 2013 р.
10.6 Про заключний звіт за темою: “Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю”
10.7 Про заключний звіт за темою: “Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт”
10.8 Про результати дисертаційних досліджень аспірантів Інституту
10.9 Про прикріплення здобувачів
10.10 Різне

 

image_pdfimage_print
План роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України на 2012 р.