п/п

Захід Термін проведення
1 Засідання з порядком денним: 26.01.2010
1.1 Про план наукової діяльності Інституту на 2010 р.
1.2 Про робочі плани наукової діяльності підрозділів Інституту на 2010 р.
1.3 Про плани видавничої діяльності Інституту на 2010 р.
1.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 1, 2010 р.
1.5 Різне
2 Засідання з порядком денним: 16.02.2010
2.1 Про план роботи Вченої ради на 2010 р.
2.2 Про рекомендацію до видання навчального посібника І. Коваль “Захист прав інтелектуальної власності”
2.3 Про рекомендацію наукового видання “Правова система України: стан та перспективи ” в 5-ти томах для участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки
2.4 Про результати роботи над дисертаційним дослідженням аспірантів Інституту
2.4 Різне
3 Засідання з порядком денним: 30.03.2010
3.1 Про результати наукової діяльності Інституту за I кв. 2010 р.
3.2 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 2, 2010 р.
3.3 Про атестацію стипендіата КМ України О.О. Тверезенко
3.4 Про висунення кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
3.5 Звіт В.М. Крижної про проходження стажування
3.6 Про підготовку до Міжнародної конференції “Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ( м. Маріуполь)
3.7 Різне
4 Засідання з порядком денним: 27.04.2010
4.1 Про рекомендацію до видання монографії С. Глотова Право на приватне копіювання у цифровому середовищі “
4.2 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 3, 2010 р.
4.3 Різне
5 Засідання з порядком денним: 25.05.2010
5.1 Про Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2011-2015 рр.
5.2 Про рекомендацію до видання монографії Іолкіна Я.О. “Торговельні марки в Україні та Європейському союзі”
5.3 Про підготовку до науково-практичних заходів з питань інтелектуальної власності у II півріччі 2010 року
5.4 Про виконання плану заходів до Дня науки
5.5 Про результати конкурсу на кращу наукову статтю
5.6 Різне
6 Засідання з порядком денним: 29.06.2010
6.1 Про наукову діяльність Інституту у I півріччі 2010 року
6.2 Про результати дослідження по темі “Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні”
6.3 Про результати дослідження по темі “Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні”
6.4 Про результати дослідження по темі “Економіко-правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності”
6.5 Про рекомендацію до видання практичного посібника
6.6 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 4, 2010 р.
6.6 Різне
7 Засідання з порядком денним: 28.09.2010
7.1 Про наукову діяльність Інституту у III кв. 2010 року
7.2 Про наукову діяльність Інституту у 2011 р.
7.3 Про рекомендацію до видання монографії “Інноваційна інфрастру-ктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)”
7.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 5, 2010 р.
7.5 Про рекомендацію до видання науково-практичного збірника “Договори на виконання науково-дослідних робіт та договори про науково-технічне співробітництво: відображення питань правової охорони інтелектуальної власності”
7.6 Про рекомендацію до видання монографії С.А. Петренка “Розвиток правової охорони комп’ютерних програм: теорія та практика”
7.7 Різне
8 Засідання з порядком денним: 26.10.2010
8.1 Про рекомендацію статей в збірник наукових праць “Питання інтелектуальної власності” (вип. восьмий)
8.2 Про результати дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів Інституту
8.3 Різне
8.4
9 Засідання з порядком денним: 30.11.2010
9.1 Про наукову діяльність відділу промислової власності
9.2 Про наукову діяльність відділу економіко-правових проблем інтелектуальної власності
9.3 Про наукову діяльність Центру експертних досліджень
9.4 Про наукову діяльність відділу авторського права і суміжних прав
9.5 Про наукову діяльність Інституту у 2010 році.
9.6 Про рекомендацію до видання монографії “Теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності (економіко-правовий аспект ”)
9.7 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 6, 2010 р.
9.8 Різне
10 Засідання з порядком денним: 21.12.2010
10.1 Про виконання теми “Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні”
10.2 Про виконання теми “Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні
10.3 Про виконання теми “Економіко-правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності ”
10.4 Про рекомендацію до видання монографії Про рекомендацію до видання монографії “Проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності”
10.5 Різне

 

image_pdfimage_print
План роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності АПрН України на 2010 р.