п/п
Захід Термін проведення
1 Засідання з порядком денним: 27.01.2009
1.1 Обговорення і затвердження плану видавничої діяльності на 2009 р.  
1.2 Обговорення і затвердження плану роботи Вченої ради у 2009 р.  
1.3 Про робочі плани наукової діяльності підрозділів Інституту на 2009 р.  
1.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 1, 2009 р.  
1.5 Наукова доповідь Тверезенко О. О. «Аналіз проекту Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю»  
1.6 Різне  
2 Засідання з порядком денним: 24.02.2009
2.1 Обговорення та затвердження робочих планів підрозділів Інституту на 2009 р.  
2.2 Про результати роботи над дисертаційними дослідженнями здобувачів Інституту  
2.3 Про підготовку до Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса)  
2.4 Про результати роботи над дисертаційним дослідженням Петренка С.А. (наукова доповідь)  
2.5 Різне  
3 Засідання з порядком денним: 24.03.2009
3.1 Про результати наукової діяльності Інституту за I кв. 2009 р.  
3.2 Про рекомендацію до видання монографії Борко Ю.Л. “Формування фінансової політики використання нематеріальних активів”  
3.3 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 2, 2008 р.  
3.4 Наукова доповідь Работягової Л.І. “Правове забезпечення конфіденційної інформації”  
3.5 Різне  
4 Засідання з порядком денним: 28.04.2009
4.1 Про рекомендацію до видання практичного посібника “Законодавство країн ЄС з інтелектуальної власності”  
4.2 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 3, 2009 р.  
4.3 Про результати роботи над дисертаційним дослідженням Крижної В.М. (наукова доповідь)  
  Різне  
5 Засідання з порядком денним: 26.05.2009
5.1 Про результати дослідження по темі “Економіко-правові теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності”  
5.2 Про результати дослідження по темі “Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні”  
5.3 Про результати дослідження по темі “Дослідження механізмів застосування юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності: шляхи удосконалення”  
5.4 Наукова доповідь Самоловової Н.В. “Комерційні назви: проблеми та світова практика  
5.5 Різне  
6 Засідання з порядком денним: 23.06.2009
6.1 Про наукову діяльність Інституту у I півріччі 2009 року  
6.2 Про результати дисертаційних досліджень аспірантів Інституту  
6.3 Про атестацію стипендіата Кабінету Міністрів України Тверезенко О.О.  
6.4 Наукова доповідь Васьковської Т.А. “Запобігання недобросовісної конкуренції при використанні промислових зразків та торговельних марок”  
6.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 4, 2009 р.  
6.5 Різне  
7 Засідання з порядком денним: 22.09.2009
7.1 Про наукову діяльність Інституту у III кв. 2009 року  
7.2 Про рекомендацію до видання монографії В.С. Дроб’язко “Охорона баз даних: національні і міжнародні аспекти”  
7.3 Про рекомендацію до видання брошури “Захист прав інтелектуальної власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (колектив авторів, керівник д.ю.н. Орлюк О.П.)  
7.4 Про рекомендацію до видання монографії Дробязко В.С. “Колективне управління авторським правом і суміжними правами”  
7.5 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 5, 2009 р.  
7.6 Наукова доповідь Дорохіної І.Ф. “Дослідження колізій цивільного законодавства у сфері інтелектуальної власності засобами судової експертизи”  
7.7 Різне  
8 Засідання з порядком денним: 27.10.2009
8.1 Обговорення і рекомендація до друку монографії в межах теми “Концептуальні засади правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції”  
8.2 Обговорення і рекомендація до друку монографії Петренка С.А. ”Комп‘ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності”  
8.3 Обговорення і рекомендація до друку брошури “Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні” (колектив авторів, керівник д.ю.н. Орлюк О.П.)  
8.4 Обговорення і рекомендація до друку брошури “Механізми застосування юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності” (колектив авторів, керівник к.ю.н. Дорошенко О.Ф.)  
8.5 Про рекомендацію статей в збірник наукових праць “Питання інтелектуальної власності” (вип. сьомий)  
8.6 Наукова доповідь Щукиної К. “Судова експертиза у спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним”  
8.7 Різне  
9 Засідання з порядком денним: 24.11.2009
9.1 Про наукову діяльність відділу промислової власності  
9.2 Про наукову діяльність відділу економіко-правових проблем інтелектуальної власності  
9.3 Про наукову діяльність Центру експертних досліджень  
9.4 Про наукову діяльність відділу авторського права і суміжних прав  
9.5. Про наукову діяльність відділу узагальнення експертної та судової практики  
9.6 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 6, 2009 р.  
9.7 Про результати дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів Інституту  
9.8 Наукова доповідь Міндрул А.В. “Недоліки законодавства України у сфері охорони об‘єктів авторського права”  
9.9. Різне  
10 Засідання з порядком денним: 22.12.2009
10.1 Про виконання теми “Концептуальні засади правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції”  
10.2 Про виконання теми “Дослідження механізмів застосування юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності: шляхи удосконалення”  
10.3 Про виконання теми “Розробка шляхів удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні ”  
10.4 Про наукову діяльність інституту у 2009 році.  
10.5 Різне  

 

image_pdfimage_print
План роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності АПрН України на 2009 р