ЗМІСТ

Частина І. Право інтелектуальної власності

В.Я.Тацій, О.Д. Святоцький , О.А.Підопригора. Нагальна потреба інтелектуально-правової освіти в Україні

О.Д. Святоцький. Інтелектуальна власність. Крок до науки

О.Д. Святоцький, П.Крайнєв. Право на загально­відомий знак для товарів і послуг в Україні

О.А. Підопригора. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності

О.Ф.Дорошенко. Судова експертиза в інтелектуальній власності

О.Ф. Дорошенко. Етикетки як об’єкт правового захисту

В.С. Дроб’язко. Європейський досвід колективного управління правом слідування

Л.Т. Комзюк. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі та України

Т.А.Васьковська. Авторські та суміжні права в кабельному телебаченні

С.О.Глотов. Про право власності на державні нормативні документи

В.П. Кращенко. Спільність інтересів викладачів і науковців сфери інтелектуальної власності

В.М. Крижна. Види ліцензійних платежів у патентному праві України

В.Н. Крижная. Принудительное отчуждение прав в патентном праве Украины

М.В. Мельников. Світовий досвід боротьби з піратством в авторському праві і суміжних правах

М.В. Мельников. Система захисту авторського права і суміжних прав

С.А. Петренко. Правовий захист програмного забезпечення

С.А. Петренко. Захист комп’ютерних програм: правові засади

Б.Г.Прахов. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт охорони інтелектуальної власності

С.К. Ступак. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав в Україні

С.К. Ступак. Забезпечення права інтелектуальної власності в мистецтві

 

Частина II. Економіка інтелектуальної власності

О.Б.Бутнік-Сіверський. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект

Л.Ю.Федченко. Подходы к оценке стоимости научно-технической продукции

О.Б.Бутнік-Сіверський. До впровадження наукової спеціальності “Інтелектуальна економіка”

П.П. Крайнєв. Патентна політика: якою їй бути?

О.Ю.Буров. Людський чинник у формуванні інтелектуального капіталу

С.Ф.Ревуцький. Теоретичні та практичні проблеми використання інтелектуального капіталу

С.Ф.Ревуцький. Вдосконалення правового забезпечення інноваційної діяльності в Україні

image_pdfimage_print
“ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”, випуск перший