ЗМІСТ

Частина І. Право інтелектуальної власності

Орлюк О.П. Інтелектуальна власність як об’єкт наукової діяльності: стан та перспективи

Штефан О.О. Порушення авторського права і суміжних прав та способи боротьби із ними

Дроб’язко В.С. Супутникове мовлення, кабельна ретрансляція і авторське право

Прахов Б.Г. Противокризисный ресурс: теория решения изобретательских задач

Штефан А.С. Похідні твори – складні об’єкти авторського права

Міндрул А.В. Перспективи змін у законодавстві Європейського Союзу щодо строків охорони авторського права і суміжних прав

Яковенко Т.Ю. Деякі питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності

Петренко І.І. Зміст поняття “літературний твір”

Петренко С.А. Правова охорона технічного креслення

Швець О.О. Ретрансляція чи повторне публічне сповіщення?

Мінченко Н.В., Кращенко В.П. Альтернативні шляхи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, погляд судового експерта

Коваленко Т.В. Імідж торговельної марки

Васьковська Т.А. Промислові зразки та технічні вироби

Сержанов М.Є. Особливості нарахування авторської винагороди в авторському праві і в праві промислової власності

Дорохіна І.П. Особливості дослідження складових елементів зображувальних та комбінованих торговельних марок – форми та кольору

Бутнік-Сіверський С.О. Відносини у сфері інтелектуальної власності як предмет правового регулювання

Самоловова Н.В. Найбільш типові питання в дослідженнях та експертизах щодо комерційних (фірмових) найменувань

Яковлєва Н.Г. Проблеми законодавчого врегулювання питань визначення прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору

Работягова Л.І., Антонюк Н.І. Науково-методичне забезпечення оцінки значимості винаходів

Частина ІІ. Економіка інтелектуальної власності

Бутнік-Сіверський О.Б. Проблеми державного регулювання в сфері економіки промислової власності

Нежиборець В.І. Принципи формування регіональних інноваційних інфраструктур як підсистем національної інноваційної системи

Ревуцький С.Ф. Технологічні парки в Україні як важливіша форма інноваційної інфраструктури

image_pdfimage_print
“ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”, випуск сьомий