ЗМІСТ

Частина І. Право інтелектуальної власності

Орлюк О.П. Патентна юстиція: світова практика та перспективи в Україні

Дорошенко О.Ф. Допит експерта в суді при розгляді справ щодо об’єктів інтелектуальної власності

Штефан О.О. Дещо до питання кодифікації законодавства з інтелектуальної власності

на прикладі авторського права

Дроб’язко В.С. Перспективи міжнародної охорони баз даних sиі generis

Штефан А.С. Право на захист авторського права і суміжних прав: цивільно-правовий аспект Прахов Б.Г. Интеллектуальная собственность в системе рыночных отношений

Кращенко В.П. Інтуїція експерта — предтеча процесу судової експертизи

Крижна В.М. Правове положення сторін за договором комерційної концесії

Комзюк Л.Т. Деякі питання гармонізації авторського права ЄС

Коваленко Т.В. Деяі аспекти захисту та використання торговельних марок у фармацевтичній галузі

Петренко І.І. Положення про комерційну таємницю на підприємстві

Бутнік-Сіверський С.О. Правомочності спадкоємців стосовно особистих немайнових прав автора

Полуектов І.Л. Інститут зловживання правом у законодавстві зарубіжних країн

Міндрул А.В. Дослідження поняття форми вираження твору та її зміни при встановленні факту використання твору

Крижний О.М. Еволюція кримінально-правової охорони прав на деякі об’єкти інтелектуальної власності

 

Частина II. Економіка інтелектуальної власності

Бутнік-Сіверський О.Б., Жарінова А.Г. Теоретичні аспекти трансформації виробничої системи в умовах інноваційної діяльності

Мироненко Н.М. Проблеми правового регулювання при створенні і функціонуванні національної інноваційної системи

Нежиборець В.І. Венчурне інвестування в Україні: стан та перспективи

Ревуцькии С.Ф. Типи інноваційної моделі розвитку світової економіки

Рудченко І.І. Мале підприємство як елементарна організаційна форма інноваційної діяльності

Бєлєвцева В.В. Правові засади регулювання інноваційної діяльності в Україні

Борко Ю.Л. Інформаційне забезпечення впровадження та використання інтелектуальної власності в Україні

image_pdfimage_print
“ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”, випуск шостий