ЗМІСТ

Частина І. Право інтелектуальної власності

Дорошенко О.Ф. Процесуальні права та обов’язки судового експерта

Штефан О.О. Щодо загальних питань гармонізації законодавства країн ЄС у сфері авторського права

Дроб’язко В.С. Захист авторського права і суміжних прав в Україні

Работягова Л.І. Патентне право Україні: шляхи гармонізації з законодавством ЄС та угодою ТРІПС

Мельников М.В. Назва літературного твору як об’єкт охорони

Тверезенко О.О., Бутяєва А.П. Правові засади оцінки майнових прав інтелектуальної власності

Прахов Б.Г. Становлення та розвиток патентного права

Петренко С.А. Щодо оригінальності комп’ютерної програми

Кращенко В.П. Судова експертиза об’єктів, що мають деклараційні охоронні документи

Коваленко Т.В. Роль патентних повірених у розвитку інтелектуальної власності України

Щукіна К.А. Визначення спорідненості товарів і послуг при проведенні судових експертиз

Бутнік-Сіверський С.О. Правове регулювання спадкування авторських прав в Україні

Бєлєвцева В.В. Проблеми державного управління у сфері національної інноваційної системи

Комзюк Л.Т. Місце авторського права в системах права України і Польщі: порівняльний аналіз

Полуектов І.Л. Недозволений маркетинг: деякі особливості захисту прав інтелектуальної власності

Осипова Ю.В. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: окремі питання укладання та виконання

 

Частина II. Економіка інтелектуальної власності

Орлюк О.П. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Бутнік-Сіверський О.Б. Раціоналізаторська пропозиція в умовах становлення інформатизації економіки та суспільства

Нежиборець В.І. Принципи та механізми реалізації державної політики в інноваційні сфері

Ревуцький С.Ф. Науково-технологічна та інноваційна діяльність в Україні в умовах глобалізації світової економіки

Рудченко І.І. Деякі питання правового забезпечення діяльності венчурних структур

Сімсон О.Є. Об’єкт інноваційної діяльності і об’єкт інтелектуальної власності. Зв’язок і межі стикання

Борко Ю.Л. Економіко-фінансове зростання діяльності підприємств в інноваційних умовах розвитку

image_pdfimage_print
“ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”, випуск п’ятий