ЗМІСТ

Частина І. Право інтелектуальної власності

Орлюк О.П. Проблеми формування та реалізації науково-технологічної та інноваційної політики

Дорошенко О.Ф. Дослідження та. оцінка судом висновків експерта у справах про порушення прав інтелектуальної власності

Прахов Б.Г. Питання створення та використання ноу-хау в сучасних умовах

Штефан О.О. Деякі питання щодо правової охорони майнових авторських прав

Дроб’язко В.С. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу

Тверезенко О.О. Співвідношення охорони географічних зазначень та торговельних марок в угоді ТРІПС та європейському законодавстві

Петренко С.А. Методи наукового дослідження в сфері права інтелектуальної власності

Полуектов І.Л. Правові категорії “зловживання” та “недобросовісного користування” цивільними правами в сфері інтелектуальної власності

Глотов С.О. До питання про вичерпання авторського права. Вичерпання авторського права у цифровому середовищі

Міндрул А.В. Особливості проведення експертизи заявок на торговельні марки: Європейський Союз та Україна

Буров О.Ю., Петренко С.А. Захист інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві

Кращенко В.П. Експертна ініціатива – надійний інструмент судового експерта

Работягова Л.І. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони

Коваленко Т.В. Захист добре відомих знаків

Васьковська Т.А. Поняття промисловий зразок та його правова охорона

Бєлєвцева В.В. Відновлення інституту патентно-ліцензійних служб як підрозділів з охорони інтелектуальної власності на підприємствах та в організаціях

ПРОЕКТ Типове Положення патентно-ліцензійної служби (підрозділу з охорони інтелектуальної власності) на підприємствах та в організаціях

Швець О.О. Колізія і правові наслідки

Крижна В.М. Права та обов’язки сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

 

Частина II. Економіка інтелектуальної власності

Бутнік-Сіверський О.Б. Інституційні фактори впливу на інноваційне оновлення підприємств

Нежиборець В.І., Ревуцький С.Ф. Проблеми здійснення інноваційної політики в Україні

Федченко Л.Ю. Інтелектуальна власність у статутних фондах підприємств

Сімсон О.Е. Правовий аналіз поняття технології

Атаманова Ю.Є. загальна характеристика інноваційних правовідносин

Борко Ю.Л. Теоретичні засади формування фінансової політики

Лапшов Ю.К. Методичні підходи щодо визначення значення індексу інноваційного зростання

image_pdfimage_print
“ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”, випуск четвертий